Frykten for ulv må holdes nede, ifølge foreldreutvalget ved Sørskogbygda skole, sjøl om ulv skal være observert nær skolen. Illustrasjonsfoto:
Frykten for ulv må holdes nede, ifølge foreldreutvalget ved Sørskogbygda skole, sjøl om ulv skal være observert nær skolen. Illustrasjonsfoto:

FAU vil hindre at redsel for ulv får foreldre til å skysse skolebarna sjøl

En ulv er observert nær Sørskogbygda skole på Elverum. Nå advarer Fau mot foreldre som bygger opp under ulvefrykten.

Publisert Sist oppdatert

I et brev til Elverum kommune skriver leder for Foreldrenes Arbeidsutvalg Jeanett Vedal Harviken at barn er blitt redde for å vente på skolebussen i mørke morgener.

Men FAUs uro er at dette skal få foreldre til å skysse ungene sine til skolen. Da bygger foreldra opp under ulvefrykten, som garantert vil spre seg til flere barn og småsøsken, ifølge Harviken.

Undervisning mot redsel

Grunnskolesjef i Elverum kommune Thorleif Skavern sier til Utdanningsnytt at henvendelsen fra FAU ved Sørskogbygda skole er den direkte årsaken til at kommunen nå har starta planlegginga av et undervisningsprosjekt om store rovdyr i samarbeid med lokalavdelingene til Skogselskapet og Norsk Jeger og Fiskerforbund.

– At folk er redde er alvorlig. Det viktigste vi kan bidra med for å dempe angsten er kunnskap, sier han.

Prosjektet skal inneholde informasjon om hvordan ulven oppfører seg, og anna forskningsbasert kunnskap om ulv. Det skal være en del av et større prosjekt om naturkunnskap.

Nærgående rovdyr

I tillegg til å advare mot at ulvefrykten kan vokse, ber FAU i brevet om klarere rutiner for varsling og agering når det blir observert nærgående rovdyr. Det minnes om at det er alt slike rutiner for nærgående elg.

Grunnskolesjef Thorleif Skavern sier at dette kommer på plass nå.

FAU-leder Jeanett Vedal Harviken kaller det godt nytt at kommunen kommer med klare rutiner, og er spent på undervisningsopplegget.

– Umiddelbart synes jeg det virker vanskelig å nå alle elever med samme opplegg. Men det er fint tiltak, sier hun til Utdanningsnytt.