Illustrasjonsbilde: Istock
Illustrasjonsbilde: Istock

Utdanningsforbundet, hvor ble det av ytringsfriheten?

Utdanningsforbundet, de valgene dere tar, tar dere på vegne av 175.000 norske lærere – jeg var en av dem inntil i går.

* Erlend Gjestrud er lærer ved Korsvoll skole.

 

Antirasistisk senter har rapportert Hege Storhaug inn til FNs rasediskrimineringskomite på bakgrunn av boken hennes, Islam. Den 11. landeplage. Hun omtales i et eget avsnitt i en større rapport som Utdanningsforbundet er en av de 23 norske organisasjonene som har skrevet under og støtter. Blant de andre finner vi organisasjoner som Krisesentersekretariatet, Kven Øst, Romsk råd og Skeiv Verden, for å nevne noen. Dere ønsker dermed at Hege Storhaugs ytringer skal drøftes i FN – fordi hun bedriver religionskritikk. Hvor historieløse kan dere være?

 

Jeg har selv lest boka til Hege Storhaug, og ja, det er en særdeles islam- og korankritisk bok. Jeg kan ikke stå inne for hva andre måtte lese ut av den, men slik jeg tolker Storhaug, er hun nøye på å skille mellom kritikk mot ideologien og religionen islam og kritikk av muslimer. Hvor rasismen kommer inn i bildet er uklart, da kritikk av en religion eller ideologi ikke har noe med rase å gjøre.

 

Jeg sto opp sammen med Utdanningsforbundet da Simon Malkenes ble irettesatt for sine ytringer på Dagsnytt 18 for under ett år siden. Jeg skrev innlegg i Aftenposten. Jeg møtte på demonstrasjon for Malkenes utenfor Stortinget. Vi sto sammen, mange ulike aktører med ulike politiske ståsteder. Det var ytringsfriheten vi forsvarte, eller det var i alle fall det jeg trodde. Jeg er ikke nødvendigvis enig med Malkenes i hans kritikk av Oslo-skolen, men jeg ønsker å forsvare hans rett til å kritisere den. Det innebærer også religionskritikk.

 

Utdanningsforbundet, dere er ikke konsekvente. Eller, det er å ta for svakt i. For hadde det enda vært at dere bare sto passivt på sidelinjen og så på at Antirasistisk senter innrapporterte Storhaug, uten å stå opp for henne. Det er mye verre, der dere demonstrerte for Malkenes’ ytringsfrihet, velger dere å rapportere inn Storhaugs religionskritikk til det høyeste internasjonale organet vi har. Er det fordi noen er krenket? Muslimer? Hva med elevene som ble krenket av Malkenes? Ville dere rapportert ham inn også?

 

Hvorfor informerte dere ikke medlemmene på forhånd? Vi stemmer over pensjonsavtaler ved uravstemninger, og ja, det er viktig. Men ytringsfriheten er faktisk mye viktigere for meg. Kan dere gå offisielt ut og bekrefte at dere ønsker å rapportere inn Storhaug, og eksplisitt fortelle hva i boka dere reagerer på? For det må dere vel ha diskutert, når dere henvender dere til FN? Jeg minner om at Kurt Westergaard, som tegnet en karikatur som ble tolket som Muhammed i 2005, nå bor på topphemmelig adresse i Danmark, vegg i vegg med danske PST. Hege Storhaug bor også på hemmelig adresse, og må ha livvakt på offentlige arrangementer. Har dere tenkt over hva slags krefter dere lefler med?

 

Jeg er skuffet, overrasket og sint. Skuffet fordi jeg trodde dere var prinsipielle og overrasket fordi ytringsfriheten er noe av det viktigste jeg lærer elevene mine. Og jeg er sint fordi jeg ikke fikk vite om hva dere valgte å gjøre på vegne av alle medlemmene deres. Jeg vil ikke være en del av Utdanningsforbundet lenger.

 

Powered by Labrador CMS