Månestråle barnehage holder hus inne i Child planet.
Månestråle barnehage holder hus inne i Child planet.

Legger ned driften av omstridt Oslo-barnehage

Eieren av Månestråle barnehage, Kari Tovar, gir seg som barnehagedriver. Hun håper Oslo kommune tar over driften, hvis ikke så legger hun ned barnehagen ved nyttår.

Publisert

– Ja, det stemmer at jeg gir meg som barnehage eier etter 21 år i bransjen, skriver Tovar i en e-post.

I juni i år fikk Bydel Frogner i Oslo et omfattende varsel om Månestråle barnehage, etter at PPT hadde vært der for å vurdere og veilede barnehagen i 16 måneder. I bekymringsmeldingen stiller PPT spørsmål ved det pedagogiske tilbudet og om det gis tilstrekkelig emosjonell støtte til regulering av atferd og følelser. De skriver blant annet at de har observert mye barnegråt.

Bydelen hadde selv gjennomførte et uanmeldt tilsyn på to timer den 17. juni og laget en foreløpig tilsynsrapport den 25. august. Det viste seg også at bydelen allerede i 2017 hadde mottatt varsler om at barna i barnehagen ikke ble ivaretatt skikkelig.

I 2018 krevde også Oslo kommune tilbakebetalt tilskudd fra eier Tovar. De mente hun tok ut for mye i lønn til seg selv. I 2020 endte saken med at barnehageselskapet måtte tilbakebetale 1,7 millioner kroner.

– Det at vi gir oss har ingenting med tilsynssaker og PPT-rapporten og gjøre, noe som vi fremdeles tar på høyeste alvor. Vi vil rette opp avvik og vi har iverksatt kartlegging, observasjon og veiledning. Vi vil fortsette vårt utviklingsarbeid til siste dag, sier Tovar.

Underskudd

Hun peker på dyr leie og høye utgifter som årsaken til at hun avvikler driften av Månestråle barnehage.

– Vi har de to og halvt siste årene vært i forhandlinger med gårdeier for å forlenge leiekontrakten som innebærer oppussing av lokalene, mulig leie av nye lokaler i nabobygget med vinduer, langtidsleie og en økning i husleie. Vi har ikke kommet til enighet, sier Tovar.

Hun forklarer at driftskostnadene ved å drive Månestråle barnehage er meget høye blant annet fordi de tar inn vikar fra første fraværsdag.

– Vi er en turbarnehage med «satellitter/ uteområder» utenfor barnehagens lokaler. Det betyr at vi alltid er på grunnbemanning eller mer fordi vi ferdes i trafikken hver dag. I tillegg til dette har barnehagen åpent 12 måneder i året og vi får driftstilskudd for 11 måneder i året, skriver Tovar.

Hun oppgir at barnehagen i år har et budsjettert driftstilskudd på 19,8 millioner.

– Det betyr at den 12. måneden vi drifter så «mangler» vi kr 1.650 millioner kroner, sier hun.

Ifølge Tovar har de også hatt store utgifter til vikarer i juli måned de siste tre årene, ettersom mange barn også er i barnehagen da.

– Vi bruker mye penger på vikarer slik at våre ansatte får sine fem uker ferier, som de har krav på. Jeg som eier har ikke ønsket å stenge i juli grunnet at det var dette konseptet jeg ønsket å lage, sier Tovar.

– Grunnet disse høye driftskostnadene ved vår barnehage så kan ikke vi imøtegå de betingelsene som gårdeier setter. De to siste årene så har rammebetingelsene til å drive private barnehager gått fra verre til verst. Vi som enkeltstående barnehage med våre høye driftskostnader vil ikke være bærekraftig fremover.

Prøvd å selge

Tovar forteller at de har hatt et ønske om å bli en del av et større konsern i barnehagesektoren. De siste to årene skal de ha hatt kontakt med sju ulike aktører.

– Alle har vist stor interesse for barnehagen både gjennom aktiv møtevirksomhet og omvisninger av lokaler og uteområder. Men alle aktørene har trukket seg med samme begrunnelse, at ikke rammevilkårene gjør driften av vår barnehage bærekraftig, sier Tovar.

Nå håper hun Oslo kommune vil overta driften av barnehagen.

– Det er mange barn og foresatte som er glad i barnehagen vår. Vi vil bistå Oslo kommune i en overgangsfase dersom de ønsker å overta, sier Kari Tovar.

Powered by Labrador CMS