Barn i norske skoler og barnehager blir i mindre grad distrahert av bruk av datamaskiner og nettbrett, skriver Sintef i en foreløpig rapport. Ill.foto: Paal Svendsen.
Barn i norske skoler og barnehager blir i mindre grad distrahert av bruk av datamaskiner og nettbrett, skriver Sintef i en foreløpig rapport. Ill.foto: Paal Svendsen.

Barn distraheres mindre av databruk i skolen

Barn bruker oftere datautstyr i skolen, men de blir mindre distrahert av bruken, viser en rapport.

Publisert Sist oppdatert

Barn i norske skoler og barnehager bruker datamaskiner og nettbrett i stadig større grad. I en foreløpig rapport skriver Sintef at barna blir mindre distrahert av bruken, og det gleder kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H).

– Elevene skal utdannes til å delta i et arbeidsmarked og et samfunn som blir stadig mer digitalt. Det er derfor positivt at flere elever bruker digitale verktøy i skolen, og at elevene ikke opplever digitale læremidler som en like stor distraksjon som før, sier Sanner i en uttalelse fra departementet.

Rapporten skal brukes som grunnlag for analyser i arbeidet med den endelige sluttrapporten for Monitor 2019 som skal komme tidlig neste år. Det er derfor ikke trukket noen endelige konklusjoner på temaene i undersøkelsen.

Nær full dekning

Skoler bruker IKT i ulik grad i løpet av skoleårene. Undersøkelsen viser at det på 9. trinn nærmer seg full dekning i antall datamaskiner målt mot antall elever. Samtidig faller den utenomfaglige bruken, og rapporten viser at færre elever føler seg distrahert av bruken.

– Dette kan skyldes en mer innarbeidet digital praksis fra tidlig alder, slik at det demper sensasjonsfaktoren i å få utdelt egen datamaskin eller nettbrett på skolen, skriver SINTEF i rapporten.

Undersøkelsen tar også for seg mobildekning og bruk blant skoleelevene. Blant elever i andre trinn på videregående opplyser åtte av ti at de bruker mobilen i pauser og friminutter. I fjerde trinn og sjuende trinn er derimot tendensen nesten motsatt. 95 prosent sier de sjelden eller aldri bruker mobil i pausene.

Film i spisepausen

Barn bruk av mobiltelefoner på skolen har vært omstridt. Mens enkelte kommuner har innført regler for mobilbruk i skolen, har andre kommuner ingen retningslinjer på dette området. Sanner sier det er viktig med dialog mellom skolen, foreldrene og elevene om dette.

– Det er viktig at den enkelte skole har et bevisst forhold til regler for bruk av mobiltelefon på skolen, sier Sanner.

Rapporten viser også 64, 4 prosent av elever i fjerde trinn på barneskolen ofte ser på film eller tv-programmer i spisetiden. På ungdomsskolen og videregående skole er dette mindre vanlig.

– Skolemåltidet er en viktig del av elevenes hverdag, og gode måltider bidrar til godt sosialt samvær og læringsmiljø i skolene. Hvordan den enkelte lærer legger til rette for dette kan variere, men det er viktig at barna får tilstrekkelig tid og ro til å spise, sier Sanner. (©NTB)