Fem unge menn er tiltalt etter voldsepisoden på Stovner videregående i Oslo i oktober 2019.
Fem unge menn er tiltalt etter voldsepisoden på Stovner videregående i Oslo i oktober 2019.

Risikerer halvannet års fengsel etter voldsepisoden på Stovner videregående

Mandag ble saken mot de fem unge mennene som er tiltalt for vold og grove trusler på Stovner videregående i fjor høst, avsluttet. Aktor ber om et og et halvt års fengsel for en av dem.

Publisert Sist oppdatert

Aktor i saken, politiadvokat Fredrik Reinertesen, mener at utgangspunktet for straffen bør ligge på mellom 10 og 11 måneders fengsel for de tiltalte. Saken omhandler etter aktors mening kroppsskade og grove trusler.

Bakgrunnen for påstanden om halvannet års fengsel for en av de tiltalte, er at vedkommende tidligere er domfelt for grov vold. For en av de andre tiltalte er det også tale om flere alvorlige saker som ble pådømt samtidig.

– Lærere og elever har krav på et trygt skolemiljø. Derfor mener jeg det å møte opp på skolen i skoletiden må være straffeskjerpende, sier politiadvokat Fredrik Reinertsen.

Våpenetterligning

Mandag var det tid for sluttprosedyrene i rettsaken mot fem unge menn som er tiltalt etter voldshendelsen på Stovner videregående i Oslo i oktober 2019.

De fem tiltalte har selv forklart at de kom til Stovner videregående i oktober 2019 for å hente en elev som over tid fortalte at han ble plaget av medelever, og som ba om å bli hentet.

Ifølge tiltalen oppsøkte de derimot en annen elev og slo eller forsøkte å slå ham gjentatte ganger i hodet og på kroppen, blant annet med et brekkjern og en hammer.

Både lærere og elever ble vitne til slåsskampen som utspant seg i skolegården. Lærere skal ha gått imellom for å forsøke å forhindre slåssingen, men hendelsen eskalerte og eleven som ble angrepet måtte fraktes til legevakten for å sy et tre centimeter langt kutt i hodet.

Enkelte vitner har i avhør med politiet forklart at de også hørte et høyt smell. De mistenkte at det ble løsnet et skudd i luften.

I tiltalen mot en av de unge mennene står det at han har utført trusler med en pistoletterligning, løsnet skudd og rettet våpenetterligningen mot gutten som fikk kutt i hodet.

Hans forsvarer hevder imidlertid at det dreide seg om en lekepistol og at det ikke ble løsnet skudd.

Flere usikkerhetsmomenter

Noe av det retten er blitt bedt om å ta stilling til er om eleven som fikk kutt i hodet ble påført en kroppsskade eller om det er snakk om en kroppskrenkelse. I tillegg skal retten ta stilling til i hvilken grad hendelsen var planlagt av en eller flere av de tiltalte. De tiltaltes eventuelle involvering i planleggingen var tema under rettssaken.

Forsvarene til de fem tiltalte forklarte seg også om en konfrontasjon som skal ha skjedd i forkant av voldsepisoden. Den skal ha foranlediget at de tiltalte møtte opp på Stovner videregående skole.

Politiadvokat Fredrik Reinertsen viste i retten til at det finnes tekniske bevis for at det har vært kontakt mellom de tiltalte i forkant av at de møtte opp på Stovner videregående skole. Det mener han indikerer at hendelsen var planlagt.

Til Utdanningsnytt sier Reinertsen at han i sin påstand om straff har lagt vekt på at voldsepisoden fant sted i skoletiden med lærere og elever som vitner.

Han anser også truslene for å være grove fordi de ble framsatt uprovosert og av flere, og fordi det skal ha bli brukt både brekkjern, hammer og en pistollignende tilstand.

Tause om egen og andres rolle

De fem på tiltalebenken er alle tidlig i 20-årene. En av de fem har tilknytning til Stovner videregående skole. De andre ankom skolens område fra en annen bydel.

De har alle vært sparsomme med opplysninger til politiet i saken. Retten bygger derfor på vitneforklaringer fra blant annet to av skolens ansatte. I tillegg ble bilder fra mobilopptak av voldsepisoden vist. Bilder fra mobilopptakene ble benyttet både av aktor og forsvarerne under rettssaken for å beskrive det konkrete hendelsesforløpet.

Påstand om fengsel

Under rettsforhandlingene var det strenge koronatiltak. Håndsprit sto på bordene og det var krav om minst en meter avstand mellom dem som var tilstede. Tilhørere måtte registrere seg med navn og telefonnummer. Noen få familiemedlemmer og venner deltok siste del av dagen under forsvarernes prosedyrer. De tiltalte selv tok ikke ordet.

Aktor har lagt ned litt ulik påstand om straff for hver av de fem tiltalte ut fra individuelle vurderinger, men han mener straffen bør ligge på mellom 10 og 11 måneder for deltakelsen i voldsepisoden på Stovner videregående skole.

Forsvarerne ba om frifinnelse for hovedtiltalen for sine klienter. De begrunner det med at hendelsen ikke var planlagt, at de tiltalte forsøkte å avverge at situasjonen eskalerte og at de dels handlet i nødverge.

For enkelte av de tiltalte foreligger det tilleggstiltaler for bruk og besittelse av narkotika, for kjøring i ruspåvirket tilstand og for å ha krenket besøksforbud.

En av de tiltalte, som ikke tidligere er straffedømt, ble spurt av dommeren om han kunne være interessert samfunnsstraff. Etter råd fra forsvarer svarte han bekreftende.

Dommen er forventet den 15. september, mest sannsynlig før. Ankefristen er to uker fra dommen er forkynt for de tiltalte.

Powered by Labrador CMS