Annonse

I juni 2017 kunngjorde kunnskapsminister Torbjørn Røe at han ville nedsette et ekspertutvalg som skal se på barnehagelærerrollen. Nå er utvalgets medlemmer på plass og skal levere rapport til Kunnskapsdepartementet innen 1. des. 2018. Illustrasjonsfoto: Line Fredheim Storvik

Ekspertutvalg skal gi råd om barnehagelærerens rolle

I dag offentliggjør kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen hvem som sitter i ekspertutvalget som skal se på barnehagelærerrollen. Utvalget ledes av professor Kjetil Børhaug ved Universitetet i Bergen.

Annonse

– Bakgrunnen for ekspertutvalget som så på lærerrollen, var lærerstreiken i 2014 og konflikten mellom lærerorganisasjonene og KS. Rådene fra dette utvalget ble godt mottatt i hele utdanningssektoren. Nå mener jeg det er behov for et ekspertutvalg som kan ta for seg barnehagelærerrollen, sier Torbjørn Røe Isaksen til Utdanning.

Lederen for utvalget, professor Kjetil Børhaug, har blant annet forsket på barnehagepolitikk og på organisasjon og ledelse i barnehage og skole.

Ekspertgruppen er satt sammen av forskere, barnehagelærerutdannere og fagpersoner fra praksisfeltet. De skal levere rapport til Kunnskapsdepartementet innen 1. des. 2018.

– Hvorfor trengs det et slikt ekspertutvalg nå?

– Vi har fått en ny rammeplan for barnehagene, og barnehagelærerrollen er i endring. Jeg mener det er helt avgjørende at profesjonen selv er med på å definere innholdet i denne nye rollen, sier Isaksen og fortsetter:

– Når vi nå stiller flere krav til innholdet i barnehagene, medfører det også at det må stilles flere krav til barnehagelærerne.

Men en obligatorisk mastergradsutdanning for alle barnehagelærere vil han ikke stilles krav om.

 

Barne- og ungdomsarbeiderne er ikke med

– Det står ikke noe om barne- og ungdomsarbeiderne i utvalgets mandat, bare at utvalget skal se på barnehagelærernes forhold til øvrige ansatte. Er ikke barne- og ungdomsarbeiderne viktige lenger?

– Så absolutt. Vi vil gjerne ha flere barne- og ungdomsarbeidere med fagbrev i barnehagene, men i ekspertgruppas mandat ligger det ikke å ta for seg fagarbeidernes rolle, sier Isaksen.

Så tenker han høyt: – Kanskje burde et utvalg sett på rollen til fagarbeiderne i barnehagen også og rollen til de andre ansatte? Det får vi eventuelt komme tilbake til.

– Det ser ut til at du, som tidligere utdanningsminister Gudmund Hernes, vil fornye alt innholdet i utdanningssektoren?

– Ja, men der Hernes tenkte ut alle reformene i sitt eget hode, har vi tenkt å gjøre alle endringene i tett samarbeid med profesjonene i utdanningssektoren, avslutter Isaksen.

 

Handal er spent på det videre arbeidet

Utdanning har spurt Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, hva han mener om ekspertutvalget.

– Hva synes du om sammensetningen av ekspertutvalget for barnehagen?

– Det er en fin blanding av fagfolk med erfaring fra ulike deler av barnehagefeltet. Det er viktig at mange av medlemmene selv er barnehagelærere, men det er også en styrke at det er flere i gruppa som kjenner sektoren først og fremst gjennom forskning og barnehagelærerutdanning. Vi tror at Kjetil Børhaug som leder er et godt valg, sier Handal, og fortsetter:

– Kjønnsbalansen er god. Dette er en gruppe som vil kunne få fram mange ulike perspektiver på barnehagelærerrollen.

– Hva bør de prioritere å jobbe med?

– Det blir spennende å se hvordan gruppen vil beskrive utviklingen av barnehagelærerrollen. Barnehagen har vært et mindre politisert felt enn skolen. Det er grunn til å tro at barnehagelærere av den grunn har hatt større autonomi, sier han og avslutter:

– Dette er i ferd med å endre seg, og jeg håper at gruppen ser framover og gir oss noen velbegrunnede råd om hvordan barnehagelærere kan utvikle sine profesjonsfellesskap.

Fakta

Utvalget

I august 2016 la et ekspertutvalg fram sine råd for utviklingen av lærerrollen, ledet av professor Thomas Dahl. I juni 2017 kunngjorde kunnskapsministeren at han ville nedsette et ekspertutvalg som skal se på barnehagelærerrollen. Utvalget består av:

 • Leder Kjetil Børhaug, utdannet statsviter og professor ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen
 • Førsteamanuensis Gerd Sylvi Steinnes, Høgskolen i Volda 
 • Professor Thomas Moser, Høgskolen i Sørøst-Norge, Institutt for pedagogikk, Campus Vestfold
 • Professor Anton Havnes, Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Førstelektor Anne Myrstad, Universitetet i Tromsø, Institutt for pedagogikk og lærerutdanning
 • Førstelektor Kari Hoås Moen, Høgskolen Dronning Mauds Minne
 • Instituttleder Hege Fimreite, Høgskolen på Vestlandet, Institutt for barnehagelærer­utdanning i Sogndal
 • Daglig leder Øivind Hornslien, Betha Thorsen Kanvas-barnehage, Oslo
 • Avdelingsleder Helene Berntsen Brennås, Nardosletta barnehager, Trondheim

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!

Fakta

Utvalget

I august 2016 la et ekspertutvalg fram sine råd for utviklingen av lærerrollen, ledet av professor Thomas Dahl. I juni 2017 kunngjorde kunnskapsministeren at han ville nedsette et ekspertutvalg som skal se på barnehagelærerrollen. Utvalget består av:

 • Leder Kjetil Børhaug, utdannet statsviter og professor ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen
 • Førsteamanuensis Gerd Sylvi Steinnes, Høgskolen i Volda 
 • Professor Thomas Moser, Høgskolen i Sørøst-Norge, Institutt for pedagogikk, Campus Vestfold
 • Professor Anton Havnes, Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Førstelektor Anne Myrstad, Universitetet i Tromsø, Institutt for pedagogikk og lærerutdanning
 • Førstelektor Kari Hoås Moen, Høgskolen Dronning Mauds Minne
 • Instituttleder Hege Fimreite, Høgskolen på Vestlandet, Institutt for barnehagelærer­utdanning i Sogndal
 • Daglig leder Øivind Hornslien, Betha Thorsen Kanvas-barnehage, Oslo
 • Avdelingsleder Helene Berntsen Brennås, Nardosletta barnehager, Trondheim