Annonse

Ti nye sentre for fremragende forskning

Ti forskningsmiljøer får status som Senter for fremragende forskning (SFF). Sentrene får til sammen 1,5 milliarder kroner over ti år for å drive forskning på internasjonalt toppnivå.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

De ti nye sentrene får årlig i gjennomsnitt 15 millioner kroner hver i ti år. Åtte av sentrene er ved universitetene i Oslo, Bergen og NTNU, ett er ved Norges handelshøyskole og ett er ved Folkehelseinstituttet.

– Et av hovedmålene i regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning er å bygge flere verdensledende fagmiljøer. Ordningen med sentre for fremragende forskning er et sentralt verktøy får å nå det målet. Vi kan gi våre beste forskere fleksibel, langsiktig finansiering som gir rom for å satse dristig, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.   

  • Hele 150 forskningsmiljøer søkte Forskningsrådet om å bli SFF da ordningen ble lyst ut denne gang.
  • 34 ble vurdert som så gode at de gikk videre til den andre og avgjørende søknadsrunden.
  • Ti slapp gjennom det endelige nåløyet etter en grundig vurdering av internasjonale eksperter i flere omganger. 

Vitenskapelig kvalitet på høyt internasjonalt nivå er hovedkriteriet for tildeling. Dette gjelder både for forskningen som er planlagt og for sentrets vitenskapelige ledelse. Sentrene må arbeide med ambisiøse ideer og komplekse problemstillinger der samarbeid og langsiktig forskningsinnsats er viktig. Sentrene skal også være aktive i utdanning av forskere og ha omfattende internasjonalt samarbeid. 

Les mer om de ti forskningsmiljøene som får SFF-status på Forskningsrådets nettsider.

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!