Annonse

– Å satse på barn og unge er helt essensielt for grønn politikk, som er å satse på framtida, sier Ingrid Liland. Privat foto

De grønne vil ha flere lærere og styrka tilbud om etterutdanning

Landsmøtet til Miljøpartiet De grønne endte med å vedta både kommunal norm for lærertetthet og mer etter- og videreutdanning for lærere. Men det var markert uenighet om vedtaket.

Annonse

Komiteen som i fjor leverte et forslag om utdanningspolitikken til Miljøpartiet De grønne (MDG) hadde foreslått både økt lærertetthet og mer etterutdanning for lærere. Men i forslaget blir det diskutert om det blir for dyrt å gjøre begge deler på en gang, og at ett av tiltaka i så fall burde prioriteres.

Landsmøtet vedtok likevel at det skal være partiets politikk å få igjennom begge måla samtidig.

– Vi trenger begge deler, så dette må vi kunne bruke penger på. Å satse på barn og unge er helt essensielt for grønn politikk, som er å satse på framtida. Men den kommunale normen for lærertetthet må tilpasses handlingsrommet i kommunen, sier Ingrid Liland, leder i programkomiteen i partiet.

Argumentet fra dem som ville utsette kommunal norm var, ifølge Liland, at forskning ikke viste klar sammenheng mellom lærertetthet og skoleresultater, og at tiltaket var dyrt.

 

Nei til heldagsskole

MDG vedtok å gå imot utvida skoledag. «Barn og unge tilbringer store deler av hverdagen i barnehagen, skolen og SFO. De Grønne er villige til å bruke større ressurser på å sikre et skole- og barnehagetilbud av høy kvalitet, men ønsker ikke heldagsskole med lengre skoledag. Barn og unge skal ha mulighet til å lære og oppleve mestring også utenfor skolen», står det nå i partiets program.

– Jeg stemte med flertallet. Vi må verne fritida til ungene og ikke institusjonalisere hele barndommen. Barn lærer ikke bare på skolen. Hvis skoletida oppleves som for kort til alt som bør gjøres, bør vi se på hvordan vi bruker skoletida, ikke bare forlenge den, sier Ingrid Liland.

I tilknytning til barnehagepolitikken vedtok partiet å videreføre kontantstøtta, «med vilkår om at redusert arbeidstid fordeles mellom foreldrene etter en reell tredeling», som det står i programmet. 

Samtidig vil partiet ha flere barnehagelærere i barnehagen. Barn og unge tilbringer store deler av hverdagen i barnehagen, skolen og SFO. De Grønne er villige til å bruke større ressurser på å sikre et skole- og barnehagetilbud av høy kvalitet, men ønsker ikke heldagsskole med lengre skoledag. Barn og unge skal ha mulighet til å lære og oppleve mestring også utenfor skolen, vektlegger partiet.

 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!