Annonse

Elevene ved St. Svithun videregående skole er mye tilstede på skolen. Foto: Alliance arkitekter

Rogaland: Elevene mer på skolen enn i resten av landet

På ett år har elevene i Rogaland halvert fraværet på videregående skole. På St. Svithun videregående har elevene i snitt én dag fravær i året.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Fraværet har gått ned fra fire til to dager mediandager for hver elev i Vestlandsfylket, og det gjør at rogalendingene har lavest fravær av alle videregående elever i landet. Det viser statistikk fra Utdanningsdirektoratet.

Elevene i Rogaland har én hel dag mindre fravær, enn landsgjennomsnittet. Også i 2015/16 var Rogaland én dag under snittet, mens de i 2014/15 var to dager under gjennomsnittet.

 

Lavest fravær på de beste skolene

Helt nede i én dag fravær per elev finner vi St. Olav videregående skole i Stavanger. Skolen hadde i år en karaktergrense på 4,5 poeng for inntak på studiespesialisering. Det høyeste i Rogaland. Rektor ved St. Olav sier at skolen har hatt en god oppfølgning rundt de nye fraværsreglene.

- Vi har hatt lavt fravær de siste årene, men én dag hørtes veldig lavt ut. Det kreves gode karakterer for å komme inn på St. Olav og det gjør at vi får elever som er faglig motiverte, det vil jeg tro er mye av grunnen til det lave fraværet, sier rektor Mats Bryne.

I tillegg til St. Olav er yrkesfagskolene Karmsund og Åkrehamn vgs. nede i én dag fravær per elev. Både Karmsund og Åkrehamn hadde høye søkertall blant annet til elektrofag.

Tallene for fravær 2016/17 er foreløpige tall.

  

 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!