– Vi trenger lærerutdanninger i nord fordi vi vet at mange av de som tar utdanningen sin i Trøndelag og i Nord-Norge, blir der og finner seg jobber i skoler og barnehager der, skriver Iselin Nybø (V), forsknings- og høyere utdanningsminister.  Foto: Marte Garmann
– Vi trenger lærerutdanninger i nord fordi vi vet at mange av de som tar utdanningen sin i Trøndelag og i Nord-Norge, blir der og finner seg jobber i skoler og barnehager der, skriver Iselin Nybø (V), forsknings- og høyere utdanningsminister. Foto: Marte Garmann

Dyktige lærere med god utdanning fra nord

Utdanning av lærere vil være en viktig del av samfunnsoppdraget til Nord universitet – også i fremtiden.

Publisert Sist oppdatert

Faglig dyktige og trygge lærere er nøkkelen til en skole hvor elevene lærer mer, trives, utvikles og dannes som medborgere. Derfor trenger vi gode lærerutdanninger som gir studentene faglige utfordringer – slik som lærerutdanningene ved Nord universitet og UIT – Norges arktiske universitet.

Trenger lærerutdanninger i nord
I et innlegg spør de fem lederne for de nordligste fylkeslagene i Utdanningsforbundet om vi trenger lærerutdanning i nord. Svaret er selvfølgelig ja. Vi trenger lærerutdanninger i nord fordi vi vet at mange av de som tar utdanningen sin i Trøndelag og i Nord-Norge, blir der og finner seg jobber i skoler og barnehager der. Dessuten er lærerutdanninger og lokale skoler og barnehager gjensidig avhengige av hverandre. De skal samarbeide tett om å utvikle utdanningene, om å gi studentene god praksis og om å utvikle fagmiljøene i skoler og barnehager.

Styret bestemmer
Så pågår det en diskusjon ved Nord universitet om mulige endringer i studiesteder og studieprogram. Dette er prosesser som styret holder i og som styret skal ta stilling til. Universiteter og høyskoler har stor grad av selvstyre, og jeg har tillit til at de ivaretar sitt ansvar på en god måte – også i krevende saker, som en debatt om endringer i studiestedsstruktur. Det er styret som kjenner Nord universitet best og det er derfor styret, og ikke politikere, som skal ta stilling til dette.

Uansett utfall vil det å utdanne lærere være en viktig del av samfunnsoppdraget til Nord universitet – også i fremtiden. Dette er et oppdrag jeg vet at universitetet tar på største alvor. De fem lederne i Utdanningsforbundet peker helt riktig på at flere av studiestedene ved Nord universitet er blant de studiestedene der lærerstudentene er mest fornøyd med studiet. Det er det grunn til å være stolt av.

Søkertallene til lærerutdanningene øker
Regjeringen har satset tungt på å løfte grunnskolelærerutdanningene til profesjonsrettede masterutdanninger med praksis av høy kvalitet. Vi stiller høyere krav til fagmiljøene og til studenter som skal bli lærere, og vi driver nasjonale rekrutteringstiltak. Rekruttering av lærere er vårt felles ansvar, som også dreier seg om å skape gode og attraktive arbeidsplasser. Vi har en rekordsatsing på videreutdanning for lærere som allerede er i skolen. Vi satser på flere karriereveier for lærere, og ikke minst på gode ordninger for veiledning av nyutdannede.

Jeg opplever at universitetene i nord slutter lojalt opp om krav til kvalitet i lærerutdanning, og arbeider målrettet med å utvikle gode utdanninger som møter nasjonale og regionale behov. Det arbeides systematisk, i samarbeid med lokale aktører, med å rekruttere lærerstudenter og lærere. Vi gir økonomisk støtte, og følger prosessene tett. Tiltakene rettes særlig mot grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7 og rekruttering av mannlige studenter, og mot å kvalifisere tilsatte i skolen som mangler lærerutdanning. I tillegg er det innført nasjonale ordninger for sletting av studielån, som særlig tilgodeser de som utdanner seg for trinn 1–7, og de som tar jobb som lærer i Nord-Norge. Det er gledelig at det ser ut til å ha effekt og at søkertallene til lærerutdanning nå går i riktig retning, både når det gjelder utdanning for skole og barnehage.