Mobbesaker fører til at mange rektorer slutter

Mobbesaker gir så stor belastning at halvparten av rektorene som er dybdeintervjuet i en doktorgrad, har sluttet.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver VG.

Ifølge en doktoravhandling av Kristin Belt Skutlaberg, har halvparten av rektorene som ble intervjuet, sluttet eller byttet jobb på grunn av omfattende og langvarige mobbesaker. Disse sakene krever mye dokumentasjon og ressurser, og belastningen er ofte så stor at mange rektorer velger å forlate stillingen sin.

– Summen av et stort arbeidspress med møter, dokumentasjon, tidspress, institusjonelt press og emosjonelt press gjør at halvparten av rektorene velger å gå av, eller å skifte jobb, skriver Skutlaberg avhandlingen.

I avhandlingen kommer det også fram at konflikter med foreldre også er svært krevende.

– Jeg ble veldig overrasket når halvparten av rektorer i dybdeintervjuene fortalte at de sa opp fordi summen av spenningsfeltet de står i ved langvarige skolemiljøsaker ble for psykisk utmattende, sier hun til VG.

Ifølge rektor og nestleder i Skolelederforbundet, Mona Søbyskogen, sier at disse sakene ofte er komplekse og at flere lover og rettigheter kan stå i kontrast til hverandre. Det blir spesielt krevende når saker har havnet hos statsforvalteren etter klagerunder.

Søbyskogen sier at rektoransvaret har blitt for stort og at mange får for lite støtte fra skoleeier.

– Det mangler også lederstøtte som følge av kombinasjonen - for høyt arbeidspress – for liten kapasitet, svarer rektor Søbyskogen til VG.

Debatt i Stortinget

Kari-Anne Jønnes i Høyre synes det er alvorlig at så mange rektorer slutter. 

– Jeg mener det er et politisk ansvar å legge til rette for at rektor kan være den øverste pedagogisk lederen på skolen og bidra til at læreren kan være sjefen i klasserommet, sier hun i en kommentar til Utdanningsnytt. 

Jønnes sitter i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Hun mener at det gjennom godt skoleeierskap kan legges til rette for elevenes læring og trivsel.

– Samt et lærende og attraktivt fellesskap for ansatte i skolen uavhengig av skolens og kommunens størrelse og økonomi. 

Hun mener at nøkkelen ligger i godt samarbeid og kunnskapsbasert ledelse på alle nivå og sier det starter hos skoleeier. 

Hun har reist denne problemstillingen i en interpellasjon til kunnskapsministeren som kommer opp rett over påske, 9. april. 

– Der kommer jeg til å adressere funnene i doktoravhandlingen til Kristin Belt Skutlaberg, sier hun.

Powered by Labrador CMS