– Jeg stiller gjerne opp i Debatten på NRK for å debattere karakterbasert inntak og stykkpris per elev, sier Simon Malkenes, lektor ved Ulsrud videregående skole i Oslo. Arkivfoto: Jørgen Jelstad
– Jeg stiller gjerne opp i Debatten på NRK for å debattere karakterbasert inntak og stykkpris per elev, sier Simon Malkenes, lektor ved Ulsrud videregående skole i Oslo. Arkivfoto: Jørgen Jelstad

Malkenes håper på et endret ytringsklima

– Seminarer, høringer og plakater om åpenhet er bra. Men det viktigste er at det nå skjer endringer, sier Simon Malkenes i sitt første intervju med Utdanning etter at saken mot ham er droppet.

Publisert

– Hvordan har det vært for deg, som vanligvis er glad i å ytre deg, at du har måttet være taus i seks uker mens saken har pågått?

Dette er Malkenes-saken

5. mars deltok lektor Simon Malkenes i en Dagsnytt 18-sending på NRK hvor han beskrev en skoletime ved Ulsrud videregående skole.

Malkenes beskrev skoletimen blant annet slik: «B. banner og roper. M. vandrer. R. har ikke gjort noe hittil i dag.»

Skoleledelsen reagerte på dette ved å sette i gang forundersøkelser til en eventuell personalsak.

8. april ble det publisert et leserinnlegg i Aftenposten under tittelen «Vi følte oss tråkket på», signert elever i Malkenes’ klasse.

25. april ble det klart at forundersøkelsene som ledelsen ved skolen har gjennomført, ikke førte til noen personalsak mot Malkenes.

 

– I denne situasjonen har det vært helt nødvendig for meg å ikke si noe. Jeg kan jo ikke delta i debatten rundt min egen sak, sier han.

– Fredrik Solvang planlegger nå at inntakssystemet i Oslo-skolen skal være tema i Debatten på NRK1 torsdag i denne uken. Kommer du til å stille?

– Jeg stiller gjerne, og da for å debattere det temaet jeg kom til Dagsnytt 18 for å debattere opprinnelig, nemlig karakterbasert inntak og stykkpris per elev, sier Malkenes.

– Byråd i Oslo Inga Marte Thorkildsen (SV) har tenkt å arrangere et seminar om ytringsklimaet i Osloskolen. Hva synes du om det?

– Det kan være bra med et seminar om temaet, men det aller viktigste er at det nå skjer endringer.

– Thorkildsen ønsker at seminaret skal munne ut i en åpenhetsplakat. Hva mener du om det?

– Det kan være fint å ha en åpenhetsplakat. Samtidig er jeg usikker på om en slik plakat ville vært til noen som helst hjelp i mitt tilfelle.

– Bystyremedlem Eivor Evenrud (R) har tatt initiativ til en høring i Oslo kommune om ytringsklimaet i Osloskolen. Hva synes du om det?

– Det er bra at det inviteres til en høring. Så får vi se hva som kan komme ut av det.

 

– Bra for arbeidsmiljøet om alt blir kjent

– Man har fortsatt ikke kommet til bunns i alt som skjedde etter din opptreden på Dagsnytt 18 den 5. mars. Bør man fortsette undersøkelsene for å avdekke hva som egentlig har skjedd?

– Med tanke på arbeidsmiljøet på Ulsrud videregående skole ser jeg det som en fordel. For nå er vi nødt til å finne en vei videre sammen. Da er det viktig at vi får slutt på alle spekulasjonene rundt denne saken, sier han.

– Hvordan har du tenkt å feire at ledelsen nå har bestemt seg for å droppe personalsaken?

– Nå skal jeg på fotballkamp med sønnen min og heie på ham, avslutter Malkenes.

Utdanningsnytt.no har kontaktet David Dunlop, rektor ved Ulsrud videregående skole, med tilbud om å kommentere saken.

 

Powered by Labrador CMS