Når barn mister en forelder eller nært familiemedlem skal læreren våge å snakke med eleven. Her er noen gode råd. Ill.foto: Erik Araujo, Free Images
Når barn mister en forelder eller nært familiemedlem skal læreren våge å snakke med eleven. Her er noen gode råd. Ill.foto: Erik Araujo, Free Images

Dette er signalene, og slik håndterer du barn som gjennomgår dyp sorg

Mange skolebarn mister en forelder hvert år og lærere er og skole kan hjelpe elever som opplever den tyngste sorgen. Her er fem kjennetegn på at eleven gjennomgår sorg, samt fire råd til hjelp i sorgprosessen.

Publisert

Det skjer for de fleste av oss; vi mister en vi har kjær. Det kan være en forelder, en søster eller en bror. Det kan skje uventet eller etter lang tids sykdom. Uansett hvem det er og omstendighetene rundt, rammes vi av sorg. Sorg er tungt, både for oss selv og våre omgivelser.

Når sorgen over å miste et nært familiemedlem rammer et barn, bør skolen snakke åpent om det, sier danske Martin Lytje til folkeskolen.dk. Lytje har tatt doktorgrad i sorgbekjempelse.

– De fleste av oss synes det er vanskelig å snakke om sorg. Det er tabubelagt. Men som lærer bør du ikke være et overmenneske, du skal bare være et medmenneske. Du må våge å snakke med eleven, og går det ikke slik du hadde håpet, må du prøve igjen. Vi som lærere skal være den irriterende voksenpersonen som viser barnet at vi gjerne snakker om disse tingene, sier han.

 

5 signaler som viser at elever er rammet av sorg:

1. Eleven isolerer seg fra klassekameratene.

2. Eleven har mange sykedager.

3. Eleven har vedvarende konsentrasjonsproblemer.

4. Eleven har sterke humørsvingninger.

5. Eleven har voldsomme følelsesmessige reaksjoner.

 

4 råd hvis en elev rammes av sorg:

1. Se eleven som samarbeidspartner: Ta et møte med eleven og fortell hva du har tenkt å gjøre. Vi eleven heretter sjansen til å si om det er en god idé eller ikke.

2. Ethvert sorgforløp er unikt: Bruk din unike kjennskap til eleven og familien til å gi den støtten som gir mest mulig mening i forhold til det eleven opplever.

3. Sorgen forsvinner ikke: Forbered deg på at eleven som opplever sorg kan få bruk for støtte i resten av tiden han eller hun har på skolen. Vurder å ta flere møter i løpet av skoleåret med eleven.

4. Det er menneskelig å feile: Vær den ansvarlige voksenpersonen som snakker om sorgen med eleven, og vær ikke redd for å spørre igjen hvis du føler det var noe du ikke fikk svar på første gang.

 

Powered by Labrador CMS