Bjørn Magnus Vian, Camilla Kjellbergvik og Rikke Kristiansen Larssen forventer at lærerne er profesjonelle. Foto: Wenche Schjønberg

– Det gjør inntrykk å se en lærer mobbe en elev

Det gjør inntrykk å se en elev bli mobbet av en lærer, sier elever Yrke snakker med i Lofoten. Gjennom skolegangen har alle opplevd ting de ikke har likt i klasserommet.

Publisert Sist oppdatert

– Men lærere skal forholde seg profesjonelt til elevene. Det forventer vi, sier Bjørn Magnus Vian, elev på vg2 medier og kommunikasjon på Aust-Lofoten videregående skole.

Denne artikkelen er også publisert i Yrke nr. 1/2017

I en samtale om lærerundersøkelsen Opinion har gjort for blant annet Yrke, sier de tre elevene at de alle har opplevd situasjoner de ikke har likt, ikke nødvendigvis mot seg selv, men mot andre elever.

 

Står ikke opp

– Vi har alle veldig ulik personlighet. Noen mangler evnen til å stå opp for seg selv. Jeg er helt sikker på at mange har opplevd mobbing, både fra lærere og elever, sier Camilla Kjellbergvik, som går i samme klasse som Bjørn Magnus Vian, siste kull med MK på yrkesfag etter at faget ble studiespesialiserende. Begge har valgt å gå påbygg.

– Men er dette noe dere har opplevd og sett selv, eller bare hørt om?

– Vi har opplevd og sett det, ja, svarer Bjørn Magnus Vian.

– Gjennom skolegangen har vi jo sett lærere som hakker på de samme elevene. Mobber. Det er noe man tenker over når man ser det. Det gjør inntrykk, sier Camilla og Bjørn Magnus.

Også Rikke Kristiansen Larssen, som går helsefagarbeider på vg2, sier hun har opplevd gufne situasjoner. Men at dette er enkelthendelser, mer unntaket enn regelen.

 

Selvtillit

Elevene har også personlig opplevelser som er vanskelig å omtale i Yrke fordi de går mange år tilbake i tid, og fordi det er vanskelig å få kommentar fra lærerne som blir beskrevet.

Generelt beskriver de situasjoner der de har sett eller opplevd selv at samme elever er blitt hakket på, gjerne har dette vært elever som enten har manglet evnen til å stå opp for seg selv, eller som har blitt hakkekyllinger fordi de har sagt fra for mye og dermed irritert læreren.

– Hva tror dere dette gjør med elever?

– Det kan gjøre at eleven mister selvtilliten. Det kjenner vi til, sier de tre.

Svolvær-elevene har også opplevd enten selv å være favorittelev eller at andre blir favorisert, men sier at dette er noe de forventer at lærerne ikke skal gjøre.

– De må være profesjonelle, sier de.

– Vi forventer at lærerne er ordentlige mot alle.

– Og hva kan de forvente av dere?

– Det samme. Men det må ikke stilles krav til enveis-høflighet. Lærere må også tåle konstruktiv kritikk. Det får vi hver dag, svarer elevene.

 

 

Powered by Labrador CMS