Veiledning av nyutdannede lærere, mer tid til hver enkelt elev, og høyere status for læreryrket står høyt på ønskelisten, skriver Tormod Korpås i Utdanningsforbundet. Foto: Tom-Egil Jensen

Positivt med økning i søkertallene, men det er behov for enda sterkere tiltak

DEBATT: En økning i søkermassen på 1,9 prosent er ikke på langt nær nok til å møte lærermangelen, skriver Tormod Korpås i Utdanningsforbundets sentralstyre.

Publisert Sist oppdatert

I dag er tallene fra Samordna opptak blitt presentert. Det er bra at det er en økning på barnehagelærerutdanninga og deler av lærerutdanninga totalt, men vi skulle gjerne sett enda sterkere tall. En økning på 1,9 prosent er ikke på langt nær nok til å møte lærermangelen. At det er en nedgang på søkere til 5.-10. trinn, og ikke minst det faktum at det blir stadig færre mannlige søkere til lærerutdanningene, viser at det er behov for enda sterkere tiltak for å sikre at alle elever i Norge skal få et godt utdanningstilbud med en kvalifisert lærer.

Bruken av ufaglærte som lærere i skolen øker. I fjor ble hele 1,8 millioner undervisningstimer gjennomført av personer uten lærerutdanning, noe som er helt uholdbart. Alle vet at gode lærere er helt avgjørende for barns læring og for at de skal få et best mulig utgangspunkt for å klare seg i samfunnet og arbeidslivet. Nord i landet har vi kommuner hvor hver fjerde som underviser i skolen ikke er lærere. Dette er et svik mot elevene, og kan ikke få fortsette lenger.

At flere unge mennesker velger lærerutdanning er bra, men like viktig er det å sørge for at de velger å bli i skolen når de er ferdigutdannet. Her har ikke regjeringen lykkes. SSB tall viser at hver tredje med lærerutdanning velger seg bort fra skolen.

Vi ønsker derfor et tettere samarbeid med KS og Kunnskapsdepartementet for å få på plass nye og kraftfulle tiltak for å sikre alle elever god og likeverdig utdanning. Her er tre tiltak på ønskelisten vår:

  • At kommunene og skoleledere sørger for god veiledning av de nyutdannede er helt kritisk for at lærere skal bli i jobb. Her gjenstår det mye arbeid. Skoleledelsen bør styrkes med mer fokus på personalutvikling.
  • Lærere må få mer tid til hver enkelt elev. Den totale belastningen i yrket må reduseres. Mange slutter fordi de opplever at tiden de har til oppfølging av elevene og til forberedelse av undervisning er blitt altfor knapp. Klassestørrelse er viktig her, men det er også behov for å rydde unna oppgaver slik at lærerne kan jobbe mer med elevenes læring, og mindre med rapportering, vaktmesteroppgaver og annet arbeid som kan utføres av andre yrkesgrupper.
  • Statusen til yrket må øke. Lønn er av stor betydning, både for studentenes valg av studie og fremtidig jobb og for at de skal bli i skolen, og ikke velger seg andre yrker som er mindre stressende og bedre lønnet. Høyere lønn bidrar til å heve statusen til læreryrket.
Powered by Labrador CMS