– Vi må fortsatt jobbe for å få flere til lærerutdanningene, og særlig må vi jobbe for å få flere mannlige lærere i grunnskolen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V). Foto: Marte Garmann.

Tall fra Samordna opptak: Antall kvalifiserte søkere til lærerutdanningene øker

Tall fra Samordna opptak viser at flere søkere får tilbud om plass på lærerutdanningene samlet sett. Tallene for grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn og faglærerutdanning peker imidlertid nedover.

Totalt har 99 319 søkere fått tilbud om en studieplass, det er over 1000 flere enn i fjor. Antallet kvalifiserte søkere på lærerutdanningene øker.

Av litt over 137 000 søkere er over 121 000 kvalifiserte for opptak til minst ett studium, viser tallene fra Samordna opptak (SO). Totalt har åtte av ti av disse søkerne fått tilbud om studieplass, og over halvparten har kommet inn på sitt førstevalg, ifølge en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Flere får tilbud om lærerutdanning

Totalt har 11 377 søkere fått tilbud om studieplass på lærerutdanningene, inkludert barnehagelærerutdanningen. Det er en økning fra i fjor. I tillegg har lærerutdanningene samlet fått flere kvalifiserte søkere.

På barnehagelærerutdanningen, grunnskolelærerutdanning for trinn 1 – 7 og lektorutdanning er det en økning i antall utsendte studietilbud.

Grunnskolelærerutdanning for 5 – 10. trinn og faglærerutdanning har en liten nedgang i utsendte studietilbud sammenliknet med i fjor.

Andelen menn som har fått tilbud om plass på grunnskolelærerutdanningene har gått litt ned fra i fjor, mens andelen menn som får tilbud om studieplass på lektorutdanningen har økt noe.

– Vi må fortsatt jobbe for å få flere til lærerutdanningene, og særlig må vi jobbe for å få flere mannlige lærere i grunnskolen. Jeg håper og tror at innføringen av masterutdanning, og regjeringens systematiske satsing på skole og utdanning vil lokke enda flere dyktige menn til læreryrket i årene som kommer, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

* Les også: Utdanningsforbundets Tormod Korpås kommenterer årets søkertall til lærerutdanningene.

260 flere kan bli sykepleier

I år er det for første gang innført karakterkrav på minimum 3 i matematikk og norsk på sykepleierutdanningene.

Som en følge av de nye karakterkravene er det i år en forventet nedgang i antallet kvalifiserte søkere. Men fortsatt er det flere søkere til hver studieplass.

Til tross for dette er det i år rekordmange som har fått tilbud om plass. 7 255 søkere har fått tilbud om studieplass på sykepleierstudiene, en økning på 3,7 prosent fra i fjor. Det henger sammen med at det i år er planlagt 225 flere studieplasser på dette studiet.

IKT-fag øker mest

Informasjonsteknologi (IKT) er det studieområdet som øker mest, og kvinneandelen fortsetter å stige. Det er en økning i antall tilbud innen IKT-fag på 9,3 prosent sammenlignet med i 2018. Kvinneandelen har økt fra 26,8 prosent til 28,8 prosent.

På andre teknologiske utdanninger er det imidlertid samlet sett en nedgang på 4,4 prosent i antall studietilbud. Innen realfaglige studier er det også en nedgang i antall studietilbud på nær 7 prosent, skriver Kunnskapsdepartementet i pressemeldingen.

FAKTA

  • Totalt har 99 319 søkere fått tilbud om studieplass i årets Samordna opptak. Det er dermed sendt ut 1042 flere studietilbud enn i fjorårets opptak.
  • I alt søkte 137 277 personer om opptak til høyere utdanning innen søknadsfristen 15. april i år. Av disse er over 121 000 kvalifiserte for opptak til minst ett studium.
  • 82 prosent av de kvalifiserte søkerne fått tilbud om studieplass, og over halvparten har kommet inn på sitt førstevalg.
  • Tallet på kvalifiserte søkere som ikke har fått tilbud om studieplass har gått ned hele 18,6 prosent fra i fjor. Denne gruppen utgjør 21 699 søkere mot 26 657 i fjor.
  • Etter hovedopptaket kan du søke på ledige studieplasser. Disse legges ut fortløpende på sidene til Samordna opptak.
  • Andelen menn som får tilbud om studieplass på grunnskolelærerutdanningene har gått noe ned fra 2018-2019: Fra 22,8 til 19,8 prosent på Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7, og fra 39,8 til 38,4 prosent på Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10. Lektorutdanningen har en økning fra 40 til 41,4 prosent.

(Kilde: Pressemelding fra Kunnskapsdepartementet)

Powered by Labrador CMS