Rektor Solveig Rossebø Kalstad

Rektor på Haugaland videregående: Det hviler et stort ansvar på KS

Hun har elever hun ikke har sett på over fem uker på sin skole. Rektor Solveig Rossebø Kalstad oppfordrer innstendig partene til å snakkes, og mener det hviler et stort ansvar på KS for å få slutt på streiken.

Publisert

– Slik det ser ut her jeg sitter, så har jeg jo lyst til å si til KS at jeg ønsker de skal finne løsninger for lærerne, og at jeg ønsker at lærerne skal bli verdsatt, sier rektor.

– Men det virker det som Utdanningsforbundet har invitert til dialog, og lagt fram løsninger. Så jeg opplever at det hviler et stort ansvar på KS, ikke bare på grunn av denne streiken, men på grunn av den tilliten som har vært tynnslitt tidligere. Hvor mye penger de klarer å legge på bordet vet jeg ikke, men da må kanskje noen andre hjelpe til, fortsetter hun.

Frykter lønnsnemnd

Hun har for lengst startet arbeidet med å tenke på hvordan skolen kan ta igjen det tapte for elevene som har fått store tomrom i det de egentlig skulle ha lært denne høsten. Hun forventer at skolen får bruke pengene som nå er spart på lærerlønninger, til ekstra undervisningsinnsats for å ta igjen noe av det tapte. Og hun sier hun også er opptatt av hvordan streiken løses, med tanke på prosessen som ligger foran skolen etter en lang streik.

LES OGSÅ: Disse yrkesfaglærerne streiker så lenge de må

I likhet med lærerne mener hun tvungen lønnsnemnd er en dårlig løsning, og mener at måten streiken avsluttes på, ikke er uvesentlig for arbeidet som skal startes med en gang streiken er over for å normalisere situasjonen og starten jobben med å ta igjen det tapte.

– Jeg opplever at vi har et godt samarbeid og gode relasjoner, og når streiken er over skal vi få til det igjen, men det er klart jeg er bekymret. Det er mine lærere som står i kampen, og det gjør noe med dem, så resultatet av streiken vil jo være avgjørende her. Hvis de oppnår det de ønsker, tenker jeg det vil være lettere enn hvis det ender med tvungen lønnsnemnd. Jeg vet at de har stått i en tøff kamp, jeg vet det er tøft for dem, jeg vet hvor opptatt de er av å være på jobb, de vil hjelpe elevene sine, og så kommer de tilbake og kanskje opplever at dette var meningsløst, da har vi en større jobb med å bygge det opp igjen.

Frykt for de sårbare

Hun var blant de første rektorene som gikk ut i mediene og uttrykte bekymring for de sårbare elevene. Bekymringen har ikke blitt mindre etter som streiken har vedvart, lærerne i Haugesund har nå streiket i fem uker. I verste fall, frykter hun at elever vil slutte som resultat av streiken.

– Min intensjon var å være en tydelig stemme tidlig. Å få partene til å sette seg ned ved forhandlingsbordet. Min hensikt var aldri å bebreide lærerne for dette. Jeg respekterer lærernes lønnskamp, og jeg er jo også opptatt av å ha godt kvalifiserte lærere. Nå er vi heldige og har gode søkere, men vi har utfordringer når det kommer til noen av jobbene for programfaglærere som kommer fra yrker med høyere lønninger. Det er i mitt beste – skolens beste – at vi opprettholder søkningen til læreryrket, så min intensjon var å få partene til å forstå at de må snakke sammen.

LES OGSÅ: Rektor gir lærerne full støtte og ber KS få slutt på streiken

Rektoren frykter at så lang tid uten ordinær skole, vil gå utover flere elever.

– Vi har det som defineres som sårbare elever, elever med psykososiale utfordringer med psykisk uhelse. Men jeg tenker også på elever med lærevansker eller som har rett på spesialundervisning. Vi har skjermet de tilrettelagte avdelingene. Men vi har mange som går i ordinære klasser som har rett på spesialundervisning, og som gjerne trenger litt ekstra tid. Jeg er veldig bekymret for det faglige når streiken har strukket sånn ut, og selvfølgelig for det sosiale.

Frykter at noen slutter

– Så er jeg bekymret for det vi kaller den ordinære eleven også, fordi jeg tror alle vi mennesker trenger rammer og struktur og rutinene våre, og det ramler nok sammen for mange nå. De robuste ungdommene våre vil klare seg, de vil komme tilbake, men jeg er helt sikker på at noen ikke vil klare å komme tilbake, at de bare vil slutte.

Rektor er opptatt av at vi ikke må glemme at elevene har en opplæringsrett. Slik det er nå trumfes denne retten av streikeretten, mener hun.

– Hvor lenge til mener du at denne streiken kan vare?

– Den er på overtid, den bør være løst i morgen, sier hun.

Powered by Labrador CMS