Bryne-rektoren mener KS må ordne opp.

Rektor gir lærerne full støtte og ber KS få slutt på streiken

Tirsdag tas over 100 lærere ut i streik på Bryne, som er største uttaket så langt. Rektoren sier hun støtter lærerne og at KS må sørge for å få avsluttet streiken.

Publisert Sist oppdatert

Bryne vidaregåande skule blir fra tirsdag morgen så å si lammet av lærerstreiken. 103 av Utdanningsforbundets medlemmer går ut i streik, og dermed blir skolen den der flest lærere er tatt ut i streik så langt i Norge. Klubben der er ikke villig til å godta tilbudet fra KS.

Arbeidstillitsvalgt for lærerne, Lene Elisabeth Taksdal, ber KS komme med et nytt forslag som lærerne kan godta, og sier at det er viktig at KS kommer med noe som er spiselig for lærerne.

– Hvis Utdanningsforbundet nå hadde takket ja til et tilbud som er dårligere enn det vi ønsker, så vil nok lærerne svart nei i uravstemningen, det var også tydelig forrige gang vi gikk til uravstemning, sier hun til Yrke.

Burde vært over

Rektor Ingunn Folgerø sier til Yrke at streiken skulle vært løst for lengst, og mener at KS må på banen.

– Det er urovekkende at en stor del av opplæringen nå faller vekk, sier hun, og viser til at en streik går hardt utover opplæringen av elevene.

– Hvis ikke KS får det til, så må de gå til sine medlemmer for å finne løsninger, sier hun.

Hun mener at streiken har vart lenge nok, og at KS har ansvaret for å løse situasjonen.

– Jeg støtter lærerne, sier hun og viser til at samfunnet trenger lærernes kompetanse.

– Lærerne har tatt ansvar lenge, nå er det andre som må på banen, sier hun.

Taper opplæring

Hun er urolig for elevers psykiske helse når de nå igjen sendes hjem fra skolen, men like opptatt av at elevene taper viktig opplæring så lenge lærerne streiker.

– Disse elevene skal ut i en rekke yrker, de skal bygge tunneler og ta vare på helse- og omsorgsoppgaver. De har behov for å få opplæring og kompetanse, sier hun.

Tillitsvalgt sier lærerne er klare til å streike så lenge det er nødvendig.

Tillitsvalgt Taksdal sier at hun opplever sympati for streiken. Like fullt synes hun det er vanskelig å sende en koronagenerasjon enda en gang hjem.

– Jeg er bekymret for elevene våre, men samtidig føler jeg at ved hvert oppgjør så får vi beskjed om at neste gang er det deres tur, det har vi hørt så mange ganger nå. Vi er bekymret for elevene her og nå, men vi er også bekymret for elevene i framtida. Hvis dette fortsetter med så lav lønnsvekst og at vi ikke får kvalifiserte lærere inn i lærerstillinger, så ser vi heller ikke en god fremtid for elevene. Derfor så har vi samvittighet til å gå til streik, samtidig som det er virkelig vondt, sier hun.

Lærernes ansvar, sier KS

– Det er lærerorganisasjonene som har valgt å streike, og som må ta ansvaret for konsekvensene av det valget. Kommunene har ansvaret for å tilby barn og unge et best mulig utdanningstilbud. Innenfor de rammene KS har til rådighet, kom vi i forrige uke med et konkret forslag som burde kunnet løse streiken. Vi har kommet lærerorganisasjonene i møte, men uten å innfri alle krav. Ingen får gjennomslag for alle sine krav i et lønnsoppgjør, heller ikke fagforeningene som har akseptert årets lønnsoppgjør. Alle må gi og ta i forhandlinger. Nå er vår klare oppfordring til Utdanningsforbundet: Ta inn over dere hva det er mulig å enes om, avslutt streiken slik at lærerne og elevene kommer seg tilbake til skolehverdagen i klasserommet, sier KS’ arbeidslivsdirektør, Tor Arne Gangstø til Yrke.

Han kaller opptrappingen svært beklagelig.

– KS er svært bekymret for at streiken rammer elevene hardt, både faglig og psykososialt. Læringstap og fare for større frafall i videregående skole er nå reelle konsekvenser for elever. Det er derfor svært beklagelig og helt unødvendig at Utdanningsforbundet nå har trappet opp streiken kraftig. Opptrappingen vil ikke bidra noe til å finne en løsning på streiken, sier han.

Powered by Labrador CMS