Torsdag var det høring i Storingets utdannings- og forskningskomité om tiltak mot lærermangel. Her ved komitemedlemmene Marit Arnstad (Sp), leder Roy Steffensen (Frp) og Torstein Tvedt Solberg (Ap).
Torsdag var det høring i Storingets utdannings- og forskningskomité om tiltak mot lærermangel. Her ved komitemedlemmene Marit Arnstad (Sp), leder Roy Steffensen (Frp) og Torstein Tvedt Solberg (Ap).

Klar tale fra organisasjonene:
Fjern firerkravet og steng bakdøra

Fire av de fem høringsinstanser som i dagens stortingshøring kommenterte firerkravet i matematikk ville droppe det.

Publisert

Torsdag var det duket for høring i Stortingets utdanningskomite om et representantforslag om et krafttak mot lærermangel. Bak forslaget står stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet.

Forslaget går blant anna ut på å fjerne kravet om å ha minimum fire i matematikk-karakter fra videregående for å komme inn på lærerstudiet, slik at studiet kan rekruttere breiere.

Les også: Krf vil skrote firerkravet

Firerkravet

Elevorganiasjonen, Universitet- og høgskolerådet, Skolenes Landsforbund og Creo valgte alle å bruke av sin tre minutters taletid til å argumentere for at kravet om fire i matematikk fra videregående for opptak til lærerutdanning burde bort.

Elevorganisasjonen foreslo et krav om tre i alle faga norsk, engelsk og matematikk. Høgskolerådet foreslo krav om tre i matematikk hvis den totale poengsummen var over ei viss grense.

Bare NHO gikk inn for å beholde kravet. NHO viste til at 6 av 10 norske bedrifter melder om udekka kompetansebehov. Kvaliteten på grunnopplæringa i skolen er et viktig ledd i kjeden for å endre dette, og god matematikkundervisning er viktig, ifølge NHO.

Steng bakdøra

Leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal meinte at myndighetene måtte stenge bakdøra inn i klasserommet. Så lenge arbeidsgivere lett kan ansette ufaglærte i lærerstillinger blir det liten effekt av tiltak for å få flere kvalifiserte lærere.

– Lov og forskrift gjør det alt for enkelt og billig å sette inn ansatte uten utdanning, sa Handal.

UDF-leder Steffen Handal.
UDF-leder Steffen Handal.

Steffen Handal trakk også fram at 40 000 med lærerutdanning arbeider i andre yrker. At så mange hadde slutta i skolen kalte han svikt fra arbeidsgiversida.

Leder i Skolelederforbundet Stig Johannesen tegna en vond sirkel: Skolelederen er viktig for å sikre lærerne arbeidsforhold som gjør at de blir i jobben. Men siden skoleledere rekrutteres blant lærere blir lærermangel en trussel for rekruteringa til ledere.

Johannesen etterlyste også at lederne fikk flere fullmakter. Det trengs for å kunne sette sammen et bedre lag rundt elevene, ifølge Skolelederforbundet.

Les også: Flere gjennomfører etter at firerkravet i matte ble innført på lærerutdanningen

Avskilting

I forslaget om et krafttak mot lærermangel er den såkalla avskiltinga av lærere foreslått fjerna. Det betyr at lærere som tok lærerutdanning før de siste krava om fordyping i fag var innført, ikkje må oppjustere seg.

Partia vil innføre en tillitsreform i skolen for at at det totale omfanget av kartlegginger, målinger, rapporteringer og dokumentasjonskrav på nasjonalt og lokalt nivå reduseres.

– Da får lærerne mer tid til læring og oppfølging av elevene, og deres profesjonelle handlingsrom ivaretas, heter det i forslaget.

Powered by Labrador CMS