Flere lærere har søkt om videreutdanning sammenliknet med i fjor

Over 10 000 lærere søkte om videreutdanning i 2018. Det er over 600 flere søkere enn i 2017. Det er størst økning til videreutdanning i norskfaget.

Nå er det opp til kommunene å godkjenne søknadene fra lærerne som vil ta videreutdanning. Det skal skje innen 15. mars.

 

30 og 60 studiepoeng

– Nå er det viktig at kommunene godkjenner flest mulig søknader innen 15. mars, slik at lærerne som ønsker og trenger faglig påfyll får dette, understreker kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Siden satsingen startet i 2013 har rundt 20 000 lærere over hele landet tatt videreutdanning i ulike fag, opplyser Sanners departement i en pressemelding. 

Norskfaget har den største økningen i søknader i år. Fra 2025 må alle lærere som skal undervise i matematikk, norsk, engelsk, samisk og norsk tegnspråk på barneskolen ha minimum 30 studiepoeng i disse fagene, noe som tilsvarer et halvt års utdanning.

Lærere på ungdomsskolen må ha minst 60 studiepoeng i de samme fagene.

Opp mot 28 000 lærere trenger videreutdanning innen 2025, for å oppfylle kravene. Det er skolene og kommunene som har ansvaret for at lærerne oppfyller kompetansekravene.

 

 

 

Digital kompetanse

Lærere kan ta videreutdanning i alle skolens fag. I år er tilbudet utvidet til også å inkludere videreutdanning i programmering. Dette gjør regjeringen for at elever skal få kunnskap om og forståelse for teknologi, algoritmisk tenkning og koding i flere fag.

Sanner mener det er viktig at elevene lærer mer om hvordan teknologien fungerer og hvordan digitalisering påvirker samfunnet vårt.

– Derfor er jeg også glad for at 288 lærere ønsker videreutdanning i programmering, sier Sanner.

Powered by Labrador CMS