Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) forventer at skoleeierne kjøper inn nødvendige læremidler.
Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) forventer at skoleeierne kjøper inn nødvendige læremidler.

– Lærere skal selvsagt ikke betale for materiell til undervisningen

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner er tydelig på at det er skoleeier som har ansvaret for å betale for læremidler og undervisningsopplegg.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg mener i utgangspunktet det er positivt at lærere deler undervisningsopplegg med hverandre. Skoler og lærere som har en kultur for å dele kan spare tid og utvikle undervisningen. Men det er selvsagt ikke slik at lærere skal betale av egen lomme for materiell de trenger til undervisningen, understreket kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) fra talerstolen i Stortinget onsdag.

Arbeiderpartiets representant Torstein Tvedt Solberg stilte ministeren spørsmål om hva han tenker om at det blir stadig mer vanlig blant lærere å betale for undervisningsopplegg av egen lomme.

– Det pekes på at bøker er utdaterte og at skolen har trange budsjetter, samt et press om mer spennende undervisningsopplegg en ikke har tid nok til å utarbeide. Sykepleiere må ikke ta med bandasje på jobb. Hva mener statsråden om denne utviklingen, der stadig flere lærere selv tar regningen for undervisningen? spurte Solberg.

– Loven er tydelig

Ministeren var krystallklar på at ansvaret ligger hos skoleeierne.

– Det står det også tydelig i opplæringsloven, sa Sanner.

– Jeg forventer at skoleeierne følger opp dette ansvaret og at skolene kjøper inn nødvendig materiell og læremidler i tråd med reglene for offentlige anskaffelser.

Kunnskapsministeren pekte på at fagfornyelsen også vil bety en fornyelse av læremidlene. I statsbudsjettet er det satt av 250 millioner kroner til nye trykte og digitale læremidler.

– Vi vet at læremidler har stor påvirkning på hvordan lærerne forstår læreplanen og legger opp undervisningen, derfor er det viktig at skolene kjøper inn og bruker læremidler tilpasset de nye læreplanene, sa Sanner.

– Den nye overordnede delen av lærerplanverket understreker også verdien av det profesjonelle fellesskapet på skolen. Lærere som i fellesskap vurderer og planlegger hvilke metoder og materiell de vil bruke har et bedre grunnlag for å utvikle kvaliteten på undervisningen. Det forutsetter en skoleledelse som legger til rette for samarbeid og skaper en kultur for deling og læring.

Powered by Labrador CMS