Ytringsfrihet og karikaturtegninger

Debatt: La eksempler på Mohammed-karikaturer være tilgjengelige på Kunnskapsdepartementets nettside.

Publisert

Kjære kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby:

19. oktober sa du på Dagsnytt 18 at vi må stole på lærernes skjønn når det gjelder å vise karikaturtegninger av Mohammed eller ei. Du sa også at vi må støtte lærerne i de ofte vanskelige situasjonene som kan oppstå rundt dette.

Her er mitt forslag til slik støtte: La eksempler på Mohammed-karikaturer være tilgjengelige på Kunnskapsdepartementets nettside, introdusert slik:

«Det norske samfunnet bygger på menneskerettighetene og den norske grunnloven. De slår fast at tros-, menings- og ytringsfriheten er helt grunnleggende nødvendige for demokrati og samfunnsutvikling. De sikrer oss alle friheten til å tro, mene og uttrykke det vi synes er riktig, og sikrer også nytenkning og innovasjon, og med det videreutvikling av samfunnet.

Ytringsfriheten kan også brukes på en slik måte at noen blir støtt av ytringen. Selv da må vi akseptere ytringsfriheten, og stå opp for den. Det at jeg blir støtt er også en impuls: Hvorfor blir jeg støtt av dette? Hva er det jeg ikke tåler? Er det noe ved min egen måte å tenke på som jeg jeg burde tenke over? Hvem har gitt meg mitt tankesett? Er det sikkert at de har rett, at jeg har rett? Er det noe jeg bør sette meg mer inn i, for deretter å tenke over på nytt?

Mange muslimer har blitt støtt av karikaturtegninger av profeten Mohammed. Den norske regjering ønsker på ingen måte å støte noen, ei heller muslimer. Vi velger likevel å offentliggjøre disse eksemplene på karikaturtegninger av Mohammed. Isolert sett er ikke disse tegningene nødvendige eller viktige. Den norske regjering har ikke noe ønske om å se slike tegninger.

Det som derimot er helt nødvendig og viktig, er å slå fast at i det norske samfunnet er det lov å lage og publisere slike tegninger. De vernes av ytringsfriheten, og i Norge skal man kunne ytre seg innenfor rammen av denne uten å kjenne frykt for trusler eller vold.

Dessverre er nettopp det å vise karikaturtegninger av Mohammed forbundet med frykt for trusler eller vold. Slik skal det ikke være. Det skal ikke være opp til den enkelte lærer om han eller hun tør å vise tegningene når han eller hun underviser i temaer hvor disse naturlig bringes inn i diskusjonen. Vi har derfor lagt ut tegningene på dette nettstedet. Den enkelte lærer vil dermed kunne vise til dette nettstedet, og deretter la det være opp til den enkelte elev om han eller hun ønsker å se disse tegningene.

Læreren har allerede en stor oppgave og et stort ansvar for de verdier vi bygger vårt samfunn på. Den norske regjering står ved lærernes side i det å lære folket om ytringsfriheten.»

Kjære kunnskaps- og integreringsminister: Er dette en grei form for støtte til lærerne?

Vennlig hilsen Magne Kippersund, lærer

Powered by Labrador CMS