Kampanje for bedre dialog hjem-skole

Leder av Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG), Loveleen Rihel Brenna, var på Sinsen skole i Oslo da førsteklassene møtte til skolestart for å åpne kampanjen. Hun oppfordret lærerne til å lære foreldrene hvordan de kan bidra til at barna lærer best mulig

– Vi ønsker at barna skal lykkes i livet. Da er det viktig at det er god dialog mellom skole og hjem, og da må foreldrene ha tillit til skolen. På den måten kan foreldrene støtte sine barn i deres læring, sa Rihel Brenna.

 

Hun mente at med god dialog er det lettere for foreldrene å ta opp med skolen forhold de ikke er fornøyd med. Hun oppfordret foreldrene til å bruke møteplassene mellom skole og hjem.

 

– Så vil jeg si til lærerne: Vi foreldre er en mangfoldig gruppe. Derfor er det viktig at dere anerkjenner alle foreldrene og skaper et godt tillitsforhold til dem, var hennes ønske.

 

Sendt alle grunnskoler

 

Rihel Brenna forteller til Utdanning at Sinsen skole er valgt som sted for kampanjestart fordi skolen har en foreldrerepresentant i 20 prosent stilling, og vedkommende har til oppgave å hjelpe foreldrene til å knytte nettverk. Kampanjen har fått navnet ”Skap dialog”. På småskoletrinnet har Sinsen skole 60 prosent flerkulturelle elever, som snakker 40 språk (se reportasje i Utdanning nr. 7/2007).

 

– I juni sendte vi materiell til alle grunnskoler, og alle lærere som skal ha førsteklasser i høst får ei mappe med materiell, og de oppfordres til å delta i kampanjen. Vi har allerede fått henvendelser fra skoler som vil ha mer materiell, sier hun, og understreker at dette ikke er en kampanje som bare er myntet på innvandrerforeldre, den er for alle foreldre med barn på det aktuelle klassetrinnet.

 

Alle foreldre med barn i første klasse vil få brosjyren ”Velkommen til skolen!”. Den er på norsk/nynorsk. Men på nettet vil den være tilgjengelig på 12 andre språk

 

Organisasjonene med

 

KS, Skolenes Landsforbund, Norsk Skolelederforbund, Utdanningsdirektoratet og Utdanningsforbundet har vært med i referansegruppen for kampanjen.

 

– Hva koster denne kampanjen?

 

– Det har jeg ikke oversikt over, men de involverte organisasjonene har også vært med å bidra økonomisk. Vi har valgt å sløyfe utgivelsen av bladet Foreldrekontakt, som kommet fire ganger i året, og heller satse midlene på denne kampanjen, sier Rihel Brenna. Hun forteller at kampanjen skal evalueres utpå høsten. Det er allerede bestemt at den skal gjentas neste skoleår, men da med foreldre i lærere og foreldre i femte og åttende klasse som målgruppe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS