Barnehageansatte ønsker seg romjulsfri

– Tillitsvalgte forteller at de barnehageansatte er utslitte, sier Stine Sund i Utdanningsforbundet Oslo.

Publisert Sist oppdatert

De mener åpningstidene bør reduseres mer enn den timen som tas i mange barnehager nå.

Mange barneansatte er også redde. Det kjennes utrygt å omgås så mange hver dag, både barn og voksne. De ansatte ønsker seg mest redusert åpningstid og stengte barnehager i romjula.

Dette kommer fram i en spørreundersøkelse fra Utdanningsforbundet Oslo. Undersøkelsen gikk til de plasstillitsvalgte i barnehagene. De ble spurt om forholda i barnehagen i uka mellom 17. og 22.november, uke 47.

Å ha romjulsstengte barnehager kan være et godt tiltak, sa kunnskapsminister Guri Melby i et intervju med utdanningsnytt i november.

Les også: Koronakrisen fører til økt vikarbehov i barnehager og skoler

Åpningstid

Bruken av redusert åpningstid bekymrer Stine Sund.

Av dem som svarte i uke 47, sa tretti prosent av de tillitsvalgte i kommunale barnehagene at barnehagen hadde redusert åpningstid. Men uka etter reduserte flere bydeler åpningstida i sine barnehager, så andelen har økt.

– Det som bekymrer oss uansett, trass økinga, er at de aller fleste som reduserer bare reduserer med en time. Det trengs mer, sier Stine Sund.

Det blir et veldig rush på barnehagen ved henting og bringing når flere kommer samtidig. Dette kommer på toppen av smitteverntiltaka barnehagedagen igjennom som gir en slitsom arbeidsdag.

– For mange blir dagen lang, trass redusert åpningstid. Ett eksempel på hvorfor kan være at møter, som vi vanligvis har i arbeidstida, nå må tas som overtid. Vi kan ikke slå sammen barnegrupper eller ta over for hverandre slik vi pleier å gjøre. Derfor må vi ha møter når ungene er gått, sier Stine Sund.

Les også: Koronatiden har ikke gitt bratt økning i sykefraværet i Oslo-barnehagene

Private

Bare en av dem som svarte fra de private barnehagene sa at barnehagen hadde redusert åpningstid.

– Tallmaterialet er ikke godt nok til å slå fast at private barnehager reduserer åpningstida sjeldnere enn de kommunale, sier Stine Sund.

– Men erfaringene våre fra i vår er at da var det slik. De private hadde sjeldnere redusert dag enn de kommunale. Derfor oppfordrer vi de private barnehagene innstendig om å redusere åpningstida når de kommunale gjør det, til beste for barn og ansatte, seir hun.

Må vaske

Nesten tre av fire barnehager i Oslo har ikke fått flere ressurser til ekstra reinhold under korona-pandemien.

– Dette betyr at personalet må bruke en betydelig del av sin arbeidstid på utvida reinhold i stedet for å være med barna, sier Stine Sund.

Litt over halvparten sier barnehagen sliter med å få nok vikarer.

– Men er ser vi også at mange ikke har problem her. Vi lurer på om det er fordi smitteverntiltaka holder folk friske, slik at det ikke er samme behovet for vikarer, sier Stine Sund.

Ingen matservering

Ni av ti i kommunale barnehager forteller at det er slutt på all matservering utenom matpakke. Dette er et godt tiltak for de ansatte, som kan prioritere å arbeide direkte med barna, oppsummeres det.

Blant de private serverer halvparten mat. Men halvparten av de som serverer har egen ansatt til matstellet.

Utdanningsforbundet Oslo fikk svar på 25 prosent av barnehagene i Oslo i denne undersøkelsen. Men fordelinga mellom kommunale og private barnehager er skeiv. 120 kommunale og 31 private barnehager.