Barnehagestyrerne Målfrid Mediaas (t.v.) og Malin Olsen møtte byråd Inga Marte Thorkildsen.
Barnehagestyrerne Målfrid Mediaas (t.v.) og Malin Olsen møtte byråd Inga Marte Thorkildsen.

Koronatiden har ikke gitt bratt økning i sykefraværet i Oslo-barnehagene

Sykefraværet i de kommunale barnehagene har kun gått opp fra 10 til 12 prosent sammenlignet med i fjor. – Takk for at dere er på jobb, sier byråd Inga Marte Thorkildsen.

Publisert

– Hvordan går det? spør Oslo-byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen, mens hun triller sykkelen mot barnehageporten til Tusentrippen barnehage i Oslo.

Barnehagestyrer i Tusentrippen, Malin Olsen, kan fortelle at det går ganske greit.

– Men det er krevende tider, sier hun og åpner porten inn til et lekeområde med sol og kald novembervind.

Thorkildsen besøker henne og barnehagestyrer i Melkeveien barnehage, Målfrid Mediaas, for å høre hvordan de opplever en koronapreget senhøst.

– Kan strekke strikken for langt

Den siste tiden har enkelte barnehageansatte meldt om slitne ansatte og økt smittefrykt.

– Til alle barnehageansatte vil vi si, takk for at dere er på jobb. Vi er så glade for det engasjementet og den yrkesstoltheten dere viser i en utfordrende tid, sier Thorkildsen.

Tall fra Oslo kommune viser at sykefraværet har økt i de kommunale barnehagene sammenlignet med samme periode i fjor. Men økningen har vært nokså beskjeden med tanke på alle koronatiltakene.

De tre første kvartalene i 2019 var sykefraværet på 10,65 prosent i barnehagene. Samme periode i år er det på 12,6 prosent.

Sykefravær i kommunale barnehager i alle bydelene i Oslo.
Sykefravær i kommunale barnehager i alle bydelene i Oslo.

– Jeg er egentlig litt overrasket over at det ikke har økt mer, sier Thorkildsen.

Hun tror det kan ha sammenheng med at alle smitteverntiltakene også reduserer annen sykdom.

– Samtidig er jeg redd for at vi kan strekke strikken for langt med tanke på de ansatte. Vi må ta hensyn, og da kan bydelene vurdere redusert åpningstid.

– Har brukt mer vikarer

Åtte av bydelene i Oslo har nå redusert åpningstid for barnehagene, noe de to styrerne er glade for. Da slipper de å spre bemanningen tynnere utover dagen.

– Hos oss har vi hatt høyere sykefravær og mer vikarbruk enn vanlig. Det har gått fint, men jeg har hatt dager hvor vikarbyråene ikke har folk igjen. Da må jeg finne andre løsninger til beste for barna, sier Olsen.

Styrer i Melkeveien barnehage, Målfrid Mediaas, mener å ha merket at sykefraværet økte blant de ansatte etter at retningslinjene ble endret til at barn med restsymptomer fra forkjølelse kunne komme i barnehagen.

– Jeg synes å merke at det har ført til mer sykdom blant personalet, sier hun.

Ansatte må holde seg hjemme så fort de har symptomer på sykdom, og begge styrerne har hatt flere ansatte som har måttet testet seg. Men ingen har hatt positive koronatester i deres barnehager.

– Har dere ansatte som er bekymret for koronasmitte?

– Ja, det har vi, sier Olsen.

– Hvordan håndterer dere det?

– Gjennom dialog. Som styrer må jeg være tilgjengelig for å snakke med ansatte som bekymrer seg, det kan også være på kveldstid. Det handler om å informere og trygge. Jeg merker at de støtter seg veldig til meg som leder i den situasjonen vi er i, sier Olsen.

– Forstår at ansatte er bekymret

Per i dag er det 14 barnehager i byen som har barnegrupper i karantene grunnet koronasmitte. Inga Marte Thorkildsen sier at de fra kommunalt hold er opptatt av at ansatte som er i risikogrupper for alvorlig covid-19-sykdom skal ivaretas.

– Så langt har vi sett lite smitte i barnehagene, og det er viktig å vite. Men vi forstår at ansatte kan bli bekymret med den økte smitten vi har hatt nå. Da må vi lytte til dem og ta tak i det som kommer opp. Så oppfordrer jeg til å ha tett kontakt med bydelen, tillitsvalgte og vernetjenesten, så ansatte kan finne praktiske løsninger og tilrettelegging så langt det lar seg gjøre, sier Thorkildsen.

Hun sier kommunen får gjort lite med at det i den nåværende situasjonen kan være dager med mangel på vikarer, men at de på sikt ønsker en egen vikarpool i kommunen med faste ansatte. Hun håper at reduserte åpningstider kan være et tiltak for å unngå for mye vikarbruk.

– For det er også en bekymring knyttet til mye vikarbruk. Mange nye inn i barnehagene øker faren for smitte, og det gjør også at relasjoner med barna blir brutt, sier hun.

Powered by Labrador CMS