Skolene i Nordre Follo i Viken gir foreldre muligheten til å ta tidligere juleferie i år på grunn av koronapandemien. Bildet er fra Østli skole i Oppegård.

Kommune gir elevene mulighet for to dager ekstra julefri

På grunn av smittesituasjonen gir Nordre Follo kommune foreldre muligheten til å ta barna ut av skolen tidligere, slik at siste skoledag blir 18. desember.

Publisert Sist oppdatert

I en epost sendt til foreldre ved en av skolene i Viken-kommunen, Østli skole i Oppegård, skriver ledelsen at det har vært en krevende tid.

– Vi ser all frem til etterlengtet juleferie. Det å få feire jul sammen med storfamilien har vært «løftet frem» fra både Folkehelseinstituttet og regjeringen de siste ukene.

Digitalt for ungdommene

I år er skoleruta slik at Nordre Follo, og sikkert mange andre skoler landet over, har skole til og med tirsdag 22. desember.

For å redusere fysisk samling av mennesker rett før jul og for å redusere risiko for karantene i jula, har Nordre Follo besluttet at kontaktlærer kan innvilge, uten begrunnelse, to dagers permisjon fra skolen 21. og 22. desember.

– Det betyr at det ikke vil bli et skoletilbud for elever der det søkes permisjon. Det vil være naturlig at familier som ønsker permisjon for sine barn, holder seg i familien og ikke med mange andre mennesker og skolevenner disse dagene, heter det i eposten fra skolen.

Dette gjelder barneskolene. Ungdomsskolene får digital undervisning, foreller områdeleder for skole, Katti Anker Teisberg.

– Vi har hatt mange diskusjoner om hvordan vi kan imøtekomme familienes behov for å gå en trygg jul i møte. Det er hjemmel i Opplæringsloven som sier at foreldre kan søke permisjon og få det innvilget hvis det er forsvarlig. Slik det er nå før jul, er de aktivitetene å skolen av en slik karakter at det er forsvarlig at barna ikke er med, sier hun.

Skole og SFO går imidlertid som normalt for dem som ønsker og har behov for det.

Les også: Oslo vurderer bruk av smittevernutstyr og mer hjemmeskole

Romjulsstengte barnehager

– Skoleruta kan justeres, slo kunnskapsminister Guro Melby fast i et intervju med utdanningsnytt tidligere i november. I intervjuet ble hun spurt om det kan være et alternativ at skoleåret avsluttes en uke tidligere i år.

– Det er en beslutning som tas av skoleeier. Vi bestemmer rammene, som antall timer og dager for skoleåret, men det er fullt mulig for skoleeier å justere skoleruta.

Hun sa også at det kan være en god idé å ha romjulsstengte barnehager- som et smittetiltak.

– Dette er noe som barnehagene i dialog med foreldre og kommune må avgjøre. Jeg mener det kan være et godt tiltak, sa Melby.

Men hun minnet samtidig om at det er noen som er avhengige av barnehagen.

– Foreldre som er i samfunnskritiske yrker, for eksempel. Skal barnehagen stenges, må det finnes en løsning for disse familiene, sa hun i intervjuet 6. november.

I Nordre Follo blir ikke barnehagene stengt, men foreldrene er oppfordret av kommunen til å ta juleferie.

Powered by Labrador CMS