Inga Marte Thorkildsen har bedt om svar på om rødt nivå fører til færre i karantene.

Oslo vurderer bruk av smittevernutstyr og mer hjemmeskole

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen er bekymret for at østlige bydeler nok en gang er hardt rammet både av smitte og karantene.

Publisert Sist oppdatert

Men hun er glad for at smittespredningen blant elever og lærere fortsatt er lav.

– Vi ser er at smittesituasjonen nok en gang rammer byen vår ulikt. I bydelene med mest smitte er det selvsagt også mest karantene. Samtidig er det i de bydelene som er hardest rammet av pandemien at vi også har mange av de mest sårbare elevene og familiene. Koronasituasjonen har utvilsom en sosial dimensjon ved seg som andre storbyer i Europa også rapporterer om. Det er krevende å håndtere, sier Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for kunnskap og oppvekst i Oslo.

Torsdag formiddag var det nok en pressekonferanse om smittesituasjonen i rådhuset. Byen er fortsatt pandemiens episenter, men en utflating av smittekurven og lavere smittetall de siste dagene er lyspunktet byrådet formidlet.

Men både byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og Thorkildsen (SV) er samtidig bekymret for økt smitte blant barn og unge. Det har medført at de vil fortsette med rødt nivå på ungdomstrinn og videregående skoler til 14. desember.

Raymond Johansen og Inga Marte Thorkildsen fortalte om tiltak fram mot jul i Oslo.

Denne uken ble det registrert 50 smittede lærere og elever på Apalløkka skole i Oslo. Samtidig har det kommet fram at de østlige bydelene, og særlig bydel Grorud, nok en gang er hardest rammet.

Thorkildsen sier hun merker at både elever og lærere er mer engstelige.

– Det merker vi helt klart. Apalløkka er en ungdomsskole, og på ungdomstrinnet innførte vi rødt nivå forrige uke. Det vi forsøker å finne ut av nå, er om det blir mindre smittetrykk og færre som havner i karantene på rødt nivå. Det har vi bedt helsemyndighetene gi oss mer informasjon om, og vi håper på svar på mandag.

Rammer byen ulikt

– Byrådsleder Raymond Johansen nevnte på pressekonferansen at det gjøres mye i disse bydelene for å nå befolkningen og sørge for informasjon på ulike språk. Føler du deg trygg på at det gjøres nok?

– Jeg føler meg trygg på at det gjøres en stor innsats. Samtidig kommer vi ikke bort fra at familier bor trangere, mange har samfunnskritiske jobber og er i kontakt med mange mennesker i løpet av en arbeidsdag. Det vi skal være glade for er at situasjonen tross alt ser ut til å være under god kontroll, sier Thorkildsen.

Les også: Presset på lærerne i Oslo-skolen er enormt

Fikk ikke svar fra Melby

- På forrige presskonferanse spurte vi om ansattes og elevers behov for smittevernsutstyr, for eksempel bruk av masker eller visir på skoler. Har dere tatt en ny vurdering på det?

– Det er veldig vanskelig å ta en lokal beslutning om dette. Jeg har hatt et møte med kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) der jeg tok dette opp. I tillegg tok jeg opp behovet for flere ansatte innen psykisk helse og et ønske om at flere fagpersoner innen dette fagfeltet kan bistå ute på skolene. Jeg formidlet også ønsket fra skoleledere og elever om å droppe eksamen til våren. Så langt har jeg ikke fått noe konkret respons på mine spørsmål, sier skolebyråden.

Hun legger til at byrådet i Oslo også drøfter lokale tiltak.

– Vi har til vurdering hvilke tiltak Oslo kommune kan iverksette uten at sentrale smittevernmyndigheter har anbefalt de samme tiltakene nasjonalt. Men et eventuelt krav til bruk av munnbind har også en økonomisk side. Elevene har en lovfestet rett til likeverdig utdanning og dermed er det ikke bare å innføre krav om innkjøp og bruk av smittevernutstyr uten at kommunen har økonomiske midler til å dekke kostnadene.

Thorkildsen sier at det nå også pågår en debatt om hvor vidt bruk av munnbind kan ha motsatt effekt av hva som er ønskelig. Bakgrunnen er en frykt for at man blir mindre opptatt av å holde en meters avstand, når bruk av munnbind er påkrevd.

– Det vi har fått vite er at munnbind beskytter rundt 40 prosent, mens det å holde en meter avstand beskytter rundt 80 prosent. Jeg skulle gjerne hatt forskning som kan gi oss svar på hva som er best å gjøre, men sikker kunnskap har vi ikke så langt. I tillegg vet vi at noen av dem som har spredd smitte har hatt på seg munnbind, så dette er ikke enkelt, sier Thorkildsen.

Fortsatt lite smitte på skoler

– Har man noe oversikt over om smitten sprer seg mest på skolene eller i hjemmene?

– Til en viss grad. Men det er fortsatt veldig mye vi ikke vet. Det som er noe av det mest spennende nå er noen screening-forsøk som er gjort. Da går man inn på en skole og tester alle, både elever og ansatte og både de med og uten symptomer. Dersom det blir mulig å gjøre mer av dette, tror jeg vi kan få mer kunnskap om hvordan smitten sprer seg. For vi vet jo allerede at det finnes noen såkalte superspredere, mens andre nesten ikke smitter videre i det hele tatt. Dette er noe vi gjerne skulle undersøkt nærmere.

Thorkildsen understreker samtidig at det så langt har vært registrert lite smitte på skolene i Oslo. Overraskende lite smitte, vil nok mange si, påpeker hun.

Men de siste ukene har man sett en økning i smitten blant ungdom og det er grunnen til at rødt nivå fortsatt skal gjelde både på ungdomstrinnet og i videregående.

– De siste ukene har også flere testet seg. Men her er det viktig at vi holder trykket oppe. Nå skal vi få ut flere teststasjoner. Vi skal også tilby enkelte å kunne bli testet hjemme.

Les også: Uavhengig ekspertgruppe anbefaler munnbind for lærere og de eldste elevene

Vurderer tiltak inn mot jul

– Hvilke spesielle tiltak har dere til vurdering nå inn mot jul?

– Noe vi har til vurdering er om det er mulig å gå inn og teste hele skoler. Vi ser også på muligheten for å teste enkeltfamilier, selv om de ikke har hatt symptomer. Dette er tiltak vi så langt bare har vurdert, men ikke iverksatt, svarer hun.

– Vi nærmer oss juleferien. Noen er engstelige for å havne i karantene i jula. Hva gjøres for å forsøke å forhindre at det skjer?

– Det aller viktigste er selvsagt at alle følger smittevernrådene fra helsemyndighetene nøye. I tillegg vurderer vi hjemmeskole for elever på skoler med rødt nivå i noen flere dager før jul. Men det er ingen lett beslutning å fatte. Dels fordi det å være på skolen har stor betydning for elevene. Og noe av det vi risikerer er at flere elever kan bli overlatt til seg selv. Samtidig har Oslo kommune et arbeidsgiveransvar for mange andre yrkesgrupper enn lærere. Da kan det jo komme et tilsvarende krav fra dem.

– Alt dette betyr at vi må sjekke grundig hva slags lover, regler og avtaleverk vi støter på dersom slike tiltak skal innføres. Samtidig har jeg stor forståelse for alle som er bekymret for å havne i karantene i julen og som da frykter at de kan bli sittende alene.

Powered by Labrador CMS