Uavhengig ekspertgruppe anbefaler munnbind for lærere og de eldste elevene

En uavhengig ekspertgruppe lister opp ytterligere smitteverntiltak de mener er nødvendige i skolen.

Publisert

Den uavhengige ekspertgruppen foreslår blant annet minimum 1,5 meter avstand, at elever og lærere i ungdomsskolen og videregående skal bruke munnbind, at kohortene skal være mindre, julefri mandag 21. desember, og at man skal unngå gym og sang innendørs.

Det var NRK som omtalte rapporten først.

– Dette vil øke tryggheten både for elever og lærere. Innfører man disse relativt enkle tiltakene vil man kunne holde skolene åpne, sier medlem av ekspertgruppen Jörn Klein til NRK.

Han mener dagens smitteverntiltak i skolene er gode, men ikke gode nok.

Munnbind

Klein er professor i mikrobiologi og smittevern ved Universitetet i Sørøst-Norge. I tillegg til Klein består gruppen av Siri Ann Mauseth, overlege, PhD, Førsteamanuensis NTNU, Bodil Håheim, lege, spesialist i barnesykdommer Sunniva Nyberg Karlsen, spesialist i allmennmedisin og fastlege i Verdal kommune.

I sin rapport "Smartere smittevern" skriver de at lærere burde bruke munnbind i klassen hvis en minimumsavstand på 1,5 m ikke kan opprettholdes, også hvis det er lav forekomst av infeksjon. De mener også at lærere som underviser til tross for at de tilhører en risikogruppe, bør være utstyrt med FFP2-masker, en finpartikkelmaske.

Lærere har påpekt at avstand er noe av hovedproblemet i skolen. Mange skoler har trange klasserom, og det kan fort bli fullt i gangene når elevene oppholder seg der.

Ekspertgruppen anbefaler også munnbind for elevene fra 8. klasse og oppover ved forekomst av enkelt- eller mindre klynger av infeksjoner - både i og utenfor klasserommet.

– Tilstrekkelige tiltak

Folkehelseinstituttet har studert forslagene fra ekspertgruppen, men mener dagens retningslinjer er tilstrekkelige.

Så langt har man ikke sett at lærere eller de som jobber i utdanningssektoren har høyere risiko for smitte enn andre yrkesaktive.

– Det er noe vi følger med på hele tiden, for vi er opptatt å av gi riktige råd til riktig smitterisiko, sier overlege i FHI, Margrethe Greve-Isdahl til NRK.

En del kommuner, Oslo, Lillestrøm og Nordre Follo, har også nå innført rødt nivå både i ungdomsskolene og i videregående skole.

Rødt nivå innebærer:

 • Håndvask eller desinfeksjon når man kommer på skolen, før mat og etter toalettbesøk. Pulter og andre flater elevene har tatt på må vaskes.
 • Håndhilsning og klemming bør unngås, men samtidig må elevers behov for omsorg ivaretas.
 • Klasser deles inn i mindre grupper av elever, såkalte kohorter. Ansatte kommer til klasserommet slik at ikke kohorten trenger å bytte rom
 • Alle elever bør ha egen pult/arbeidsplass for å sikre avstand på minst en meter.
 • Større samlinger skal unngås.
 • Unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene, i garderober og på toaletter.
 • Eventuelt opprette merking på gulvet for å sikre avstand mellom elever i grupperom, klasserom, garderober og andre områder der det kan oppstå trengsel.
 • Alternerende dager og ulik oppmøtetid. I tillegg er det mulig å tilrettelegge for undervisning ute.
 • Oppmøtested avtales før skoledagen begynner for å begrense antall elever som samles på et sted.
 • Elever må minnes på å holde en meters avstand fra hverandre i friminutt. Voksne er ute i friminutt for å hjelpe elevene å holde avstand.
 • Pauser på ulikt tidspunkt for å begrense antall elever som er ute samtidig, og tilrettelegg for at pauser kan foregå utendørs.
 • Elevene sitter på hver sin pult hvis de spiser inne.
 • Begrens deling av for eksempel skrivesaker, arbeidsverktøy, nettbrett og lignende.
 • Læringsmateriell og lignende bør ikke deles mellom kohorter før de er rengjort.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS