Yrkesfaglærer Yassine Arakia kritiserer byrådet for manglende informasjon til Oslos 90.000 elever.

Oslo-lærer etterlyser felles korona-informasjon til elever

– Lærere ønsker å bidra med informasjon til elevene, men da trenger vi en daglig oppdatering fra byråden eller Utdanningsetaten om hva vi skal si, sier lærer Yassine Arakia.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg savner en langt mer offensiv holdning fra både byråden og Utdanningsetaten. Vi lærere er i daglig kontakt med 90.000 elever i Osloskolen. Ved å gi oss veiledning om regler og tiltak som iverksettes og endringer, kunne man i langt sterkere grad ha bidratt til at alle elever vet hva de skal forholde seg til, sier Yassine Arakia.

Han er lærer i elektrofag ved Bjørnholt videregående skole i Oslo, og også bystyrerepresentant for Høyre.

I likhet med sine lærerkolleger landet rundt fikk han plutselig hjemmekontor sist uke. Nå holder han kontakten med elevene sine via digitale plattformer.

Men han er bekymret for at mange ungdommer ikke tar koronapandemien alvorlig nok og fortsetter å møtes i grupper.

– Ikke alle elever får med seg de daglige nyhetssendingene i NRK eller TV2. De går ikke inn på Helsedirektoratets eller Folkehelseinstituttets sider og ikke alle snakker om dette hjemme. Elever er på sosiale medier som for eksempel «snap chat». Der får de ikke med seg oppdatert informasjon om smittesituasjonen og reglene for atferd i det offentlige rom, sier Arakia og legger til:

– Vi hører om ungdommer som møtes på idrettsplassen og sist helg gikk en smittet ungdom på fest og endte opp med en bot 20.000 kroner. Slike ting må vi fortelle om.

Trenger mer drahjelp

– Utdanningsmyndighetene tar ingen egne avgjørelser, men forholder seg til de faglige rådene fra helsemyndighetene. Må ikke dere lærere også forholde dere til det samme?

– Selvsagt lytter vi lærere til helsemyndighetene og til nyhetssendinger og vi leser om pandemien i media. Så gjør vi vårt beste for å informere elevene. Men vi er ikke helseeksperter. Samtidig forventer elevene at vi skal svare på en rekke spørsmål knyttet til korona. Da hadde det vært fint med litt mer drahjelp, sier Arakia.

Han ønsker ikke at Osloskolen skal gi egne råd, men lage informasjon til elever basert på helsemyndighetens råd.

– De rådene helsemyndighetene gir er beregnet på lærere og elever over hele landet. Hvorfor forventer du at Utdanningsetaten og byråden i Oslo skal innta en egen rolle i dette?

– Byrådet i Oslo har også tatt egne avgjørelser, for eksempel ved å stenge havner eller stramme inn på alkoholserveringen. Dette er også noe elever stiller spørsmål om. Det kommer nå ny informasjon hver eneste dag og det er ikke lett for oss lærere både å skulle oppdatere oss på nyheter om korona samtidig som vi forbereder oss på å undervise elevene våre i fag på digitale plattformer hjemmefra, sier han.

– De kan lage små videoklipp med samme informasjon til alle elever hver morgen. I tillegg kan det lages interaktive undervisningsopplegg med flervalgsspørsmål for å bevisstgjøre elevene og gi dem innsikt. På digitale plattformer finnes det mange muligheter.

– Må kjenne konsekvensene

Hans råd til byråden og Utdanningsetaten er å gi god og nøktern informasjon om hvordan viruset smitter og råd til hva elevene skal gjøre for å holde seg friske.

– Elevene må også få vite hva de selv kan gjøre for ikke å smitte foreldre, besteforeldre, venner og kjente som kanskje er i risikogruppen. De må få vite at de kan smitte andre uten selv å være syke.

– Hvordan synes du selv at det går å undervise elevene dine fra hjemmekontoret?

– Det går ganske greit. Mine elever går Vg3 elektrofag. Dette er elever som er kvalifiserte, men ikke har fått lærekontrakt etter to år i skole. Jeg må si at det er vanskelig å motivere dem til teori gjennom fjernundervisning. Sånn tror jeg det er for andre yrkesfagelever også. Likevel er noen av dem motiverte til å fullføre og ta fagbrev gjennom praksis og teori på skolen. Det er viktig at vi lærere i denne krisetiden klarer å gi elevene våre et faglig forsvarlig opplæringstilbud.

– Snakk med elevene om korona

Utdanning har bedt byråd for kunnskap og oppvekst, Inga Marte Thorkildsen (SV), svare på utfordringen fra yrkesfaglærer og bystyrerepresenant Yassine Arakia (H) om bedre daglig oppdatering av lærere og elever i Osloskolen.

– Vil dere sende ut daglig koronainformasjon rettet mot lærere og elever i Osloskolen?

– Jeg ser ikke noe behov for at vi skal gjøre det. Det finnes masse informasjon både på Helsedirektoratets sider og på Folkehelseinstituttets sider. Der ligger det også mange spørsmål og svar om koronaviruset. Alle skolene har dessuten lagt ut lenke til Utdaninngsetatens nettside med praktisk informasjon, og spørsmål og svar, om skole og korona. Denne nettsiden oppdateres hele tiden. I tillegg har lærerne laget egne Facebook-grupper der de deler informasjon og undervsiningsopplegg og mange skoler har også laget egne informasjonssider, sier Thorkildsen.

Samtidig skjønner hun at Arakia etterlyser bedre informasjon om hva de skal si til elevene:

– Vi skulle gjerne gjort enda mer. For vi vil at lærere skal snakke med elevene sine om korona. Samtidig har jeg stor tillit til at lærere er godt informert og dyktige til å snakke med elevene om dette uten at vi politikere eller ansatte i etaten gir noen felles føringer for hva de skal si, sier hun.

Ber elever ringe hjertetelefonen

For en uke siden sendte Thorkildsen, sammen med utdanningsdirektør Marte Gerhardsen, ut nye retningslinjer til skolene i Oslo.

Der ber de skolene gjøre tre ting; opprette såkalte «hjertetelefoner» der elevene kan ringe, ha jevnlig kontakt med alle elever, samt følge opp elever som lærere er særlig bekymret for, tett.

– Hjertetelefonen er ment for elever som trenger noen å snakke med. Den kan bemannes av for eksempel sosiallærere og miljøterapeuter. Skolene bør være tilgjengelige på både telefon og e-post og til faste tider, råder Thorkildsen.

Men ikke alle elever tar kontakt på egenhånd.

– Det er særlig disse elevene vi har bedt skolene ta et eget ansvar for å kontakte. Vi har bedt skolene holde ukentlig kontakt med barn som har det ekstra vanskelig nå og i spesielle tilfeller daglig for å høre hvordan de har det, sier Thorkildsen.

Powered by Labrador CMS