Torshovhagen barnehage ligger i Oslo. Foto: google
Torshovhagen barnehage ligger i Oslo. Foto: google

Privat barnehage klager inn millionkrav til Utdanningsdirektoratet

Fylkesmannen i Oslo og Akershus opprettholder kravet på 5,4 millioner kroner. Eierne av den private barnehagen har klaget vedtaket inn for Utdanningsdirektoratet.

Publisert

Dette er saken:

  • Torshovhagen barnehage AS fikk et krav om å betale tilbake 5,4 millioner kroner av Fylkesmannen i Oslo og Akershus i mars i år.
  • Eierne klaget på vedtaket.
  • Fylkesmannen gikk igjennom klagen, men opprettholdt kravet på 5,4 millioner kroner.

 

«I denne tilsynsrapporten har Fylkesmannen i Oslo og Akershus konkludert med at eier av Torshovhagen barnehage har brutt vilkårene i barnehageloven (...). Vi har fattet vedtak med krav om tilbakebetaling av 5,4 millioner kroner samt pålegg om retting av to regelverksbrudd», konkluderer tilsynet.

 

Husleie og lønn

En stor post i fylkesmannens krav om tilbakebetaling er husleie barnehageselskapet Seraphin AS har krevd fra Torshovhagen barnehage. Seraphin har samme eiere som Torshovhagen barnehage.

«2.528.856 for betaling av leie til Seraphin er ikke dokumentert å direkte gjelde godkjent drift av barnehagen», konkluderer fylkesmannen.

Fylkesmannen mener at lønn til daglig leder har vært for høy og krever tilbake 1,1 millioner kroner av lønnen.

Styreleder fikk i 2015 og 2016 utbetalt totalt 1,6 millioner kroner i 2015 og 2016.

«Fylkesmannen er derfor av den oppfatning at bonusutbetalingene slik de fremstår, ikke ville blitt utbetalt dersom det ikke var et nært forhold mellom styreleder og barnehagens eier. (...) Fratrukket 100.000 kroner som markedsmessig styreledergodtgjørelse for hvert av årene, overstiger 1. 431.563  kroner det som ville vært fastsatt mellom uavhengige parter», mener Fylkesmannen.

 

Spabehandling og pynteputer

I det første vedtaket ble det pekt på mange mindre beløp som også var belastet barnehageselskapet som regninger fra Theatercaféen, spabehandlinger og pynteputer for å neve noen av beløpene. Disse beløpene har ikke eieren klaget på.

De har bedt om at tilbakebetalingstiden settes til fem år. Dette etterkommer ikke fylkesmannen, som setter tilbakebetalingstiden til to år.

«Ved å fordele tilbakebetalingskravet på to år mener vi at tilbakebetalingsbeløpet fortløpende vil samsvare med overforbruket barnehageeiere har hatt.»

Saken ble i april oversendt Utdanningsdirektoratet for endelig behandling.

 

Første i sitt slag

Tilsynsavdelingen i Utdanningsdirektoratet skriver i en e-post til Utdanning:

«Vi har mottatt oversendelsen fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av klagen fra Torshovhagen barnehage. For tiden går vi igjennom de oversendte anførslene og dokumentasjonen. Det er ikke mulig for oss i dag å angi en eksakt dato for når saken er ferdigbehandlet.»

På spørsmål om dette er første gang direktoratet har hatt en slik sak, svarer de:

«Vi har hatt, og har, flere saker på området. Dette er den eneste som gjelder økonomiske reaksjoner.»

 

 

Powered by Labrador CMS