– Det er meningsløst å gi karakterer i orden og adferd

Debatt: Hvilken rett har vi skolefolk til å stigmatisere elever som har helt ulike forutsetninger for å mestre skolehverdagen?

Publisert

Nå i juni settes standpunktkarakter i orden og adferd på elever i avgangsklassene i videregående skole. Karakteren blir stående på deres vitnemål. Regelverket sier at den skal settes av rektor i møte med kontaktlærer og faglærerne. Eleven skal behandles individuelt og hens situasjon hensyntas.

Denne karakteren er meningsløs. Den har kanskje en funksjon rent pedagogisk ved de ulike terminoppgjør, men på et vitnemål eleven skal bruke senere i livet, har den kun funksjon som et brennemerke. Vi har ikke helhetlige vurderinger som i fagene.

Det er meget stor forskjell på skoler. Det blir ofte forskjell i de forskjellige klasser på samme skole. Noen lærere har et arsenal av anmerkninger som dokumentasjon, andre neglisjerer slendrian hos elevene. Den gode lærer oppdrar elever underveis og er rollemodeller og veiledere. Elever glemmer, kommer for sent, leverer ikke arbeid i tide, svarer lærer frekt.

Hvilken rett har vi skolefolk til å stigmatisere elever som har helt ulike forutsetninger for å mestre skolehverdagen? Noen bor i villaer, andre bor med mange søsken i liten leilighet.

Dette pandemiåret med delvis nedstengte skoler og mye digital undervisning har synliggjort betydelige ulikheter og klasseforskjeller. Som mangeårig inspektør og rektor gremmes jeg over at vi i 2021 fremdeles skal kunne sette karakter i orden og adferd på Preben og Mohammed. Dette er straff, ikke konstruktiv vurdering.

Powered by Labrador CMS