Unio foreslår å bruke pensjonerte lærere til norsk-undervisning av flyktninger

- Regjeringa bør oppheve inntektsgrensen på 15.000 kroner for AFP-pensjonistene. På den måten kan vi utnytte kompetansen som ligger ubrukt blant dyktige lærere som har gått av med pensjon, sier avtroppende Unio-leder Anders Folkestad.

Uttalelsen kom i forbindelse med Folkestads tale som leder for landets nest største hovedorganisasjon.

Det finnes i dag cirka 3000 pensjonerte lærere som aldersmessig og kunnskapsmessig kan, dersom forholdene legges til rette, være en ressurs i arbeidet med å undervise flyktningene i norsk, ifølge Unio.

- Å kunne snakke og skrive norsk er helt avgjørende dersom flyktningene skal ha en mulighet til å komme i jobb eller utdanning. Vi kan ikke forvente at frivillige skal løse denne oppgaven, sier Unio-lederen.

I dag kan de som har gått av med AFP tjene 15.000 kroner i året før pensjonen kuttes. Unio-lederen mener at regjeringen kan fjerne dette taket, for dermed å få dyktige lærere tilbake til undervisningen.

- Jeg er sikker på at vi kan mobilisere pensjonerte lærere til å ta et krafttak. De kan gjøre en jobb, få litt betalt uten økonomisk straff – og få fart på integreringa.

Powered by Labrador CMS