Flere innvandrere fullfører studieforberedende på normert tid

En større andel av innvandrerne som starter på studieforberedende, fullfører og består videregående opplæring på normert tid, ifølge SSB.

63,4 prosent av alle innvandrere som startet på et studieforberedende utdanningsprogram i 2014, fullførte sin videregående utdanning på normert tid, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrås (SSB) statistikk Gjennomføring i videregående opplæring.

Økningen er på 2,5 prosentpoeng sammenlignet med kullet før.

68 prosent av innvandrerkvinnene som begynte på studieforberedende i 2014, fullførte på normert tid, mens for menn er andelen 58,6 prosent.

Sammenlignet med 2011-kullet er dette en økning på 10,8 prosentpoeng for menn og 4,8 prosentpoeng for kvinner. Også i den øvrige befolkningen er det nå betydelig flere som fullfører på normert tid enn tidligere.

Samtidig er fullføringsgraden på yrkesfag fortsatt lav blant innvandrere, med 27 prosent for menn og 37,9 prosent for kvinner.

For yrkesfag og studieforberedende samlet fullfører 45,2 prosent av innvandrerne på normert tid. For menn er fullføringsgraden 39,4 prosent, mens den for kvinner er 51,8 prosent.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS