Vi har mer kunnskap om disse barna i dag, og det er mer åpenhet i samfunnet. Arkivfoto: Utdanning
Vi har mer kunnskap om disse barna i dag, og det er mer åpenhet i samfunnet. Arkivfoto: Utdanning

Hvordan møte sårbare barn

Med utgangspunkt i virkelige historier har barnevernspedagog Grete Lillian Moen skrevet en ny bok om hvordan fagpersonell kan takle barn av psykisk syke foreldre.

Publisert

Du har kalt boka «Jeg trenger noen å være glad i». Hva er bakgrunnen for det?

Dette er spalten Aktuelt navn fra Utdanning nr. 9/2016

Hele utgaven leser du elektronisk her

 

Grete Lillan Moen (48)

  • Klinisk barnevernspedagog og familieterapeut. Jobber på Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Asker i Akershus. Forfatter og foredragsholder.
  • Har skrevet boka: «Jeg trenger noen å være glad i». Boka bygger på Moens mangeårige arbeid med barn og unge innen fagfeltet psykisk helse og barnevern. Den retter seg mot sosial- og helsepersonell, lærere og barnehagelærere. Boka kommer ut 10. mai.

Boka består av flere virkelige historier. Dette utsagnet kom fra en jente som hadde rømt hjemmefra og havnet i prostitusjonsmiljøet. Jeg har alltid hatt hennes historie med meg.

 

Du har tidligere skrevet boka «Barns møte med psykisk lidelse - en datters historie.» Hva var bakgrunnen for at du skrev den boka?

Jeg ville skrive en bok som både bygget på min egen historie som barn til en psykisk syk person, og samtidig bruke mine erfaringer som fagperson. Bak den tøffe, sinte og såre maska barn kan ha, ligger det gjerne et behov for å bli sett, anerkjent og respektert.

 

Er det noen forskjell på å være et barn som opplever psykisk sykdom nær seg i dag sammenlignet med da du var barn?

Følelsesmessig er det nok det samme. Men vi har mer kunnskap om disse barna i dag, og det er mer åpenhet i samfunnet. Likevel er det mye som gjenstår. Det hjelper lite at barnehagelærere og lærere har kunnskap om barn i sårbare situasjoner dersom ingenting skjer.

 

Hva bør skje når et barn eller en voksen melder fra?

Personalet i barnehager og skoler bør bli flinkere til å snakke med barn og foreldrene om hvordan de har det sammen. Barnevernet eller spesialisthelsetjenesten trenger  ikke alltid kobles inn. Noen ganger kan det være nyttig med en anonym drøfting før en tar en beslutning om hva som er best å gjøre.

 

Hva bør barnehagelærere og lærere se etter?

De bør følge med på barn som utfordrer oss voksne og stille seg spørsmålet: Hva prøver barnet å fortelle oss? I tillegg er det viktig å stille de riktige spørsmålene, slik at det skapes tillit mellom voksne og barn. For det tar tid. Barnehagelærere og lærere må også følge med på de stille barna.

 

Hvilken kjent person ville du hatt som lærer?

Psykolog Magne Raundalen. Han har et brennende engasjement for barn og unge.

 

Hvem ville du gitt straffelekse?

Alle politikere som kun ser tall og budsjetter og ikke mennesker.

 

Du får holde en undervisningstime for den norske befolkning. Hva handler timen om?

Om å ta barn og unge på alvor.

 

Hva liker du best med deg selv?

Engasjementet mitt.

 

Hvilke lag og foreninger er du medlem av?

Norsk forening for familieterapi og Bærum Røde Kors.

 

Hvilken bok har du ikke fått tid til å lese?

«Bienes historie» av Maja Lunde.

 

Hva gjør du for å få utløp for frustrasjon?

Jeg snakker med kolleger eller nær familie.

 

Hvem er din favorittpolitiker?

Inga Marte Torkildsen fra SV.

 

Hva er ditt bidrag i kampen for å redde verden?

Jeg forsøker å være et så godt medmenneske som mulig.