Dårlige sanitærforhold på skolenes toaletter er en av årsaken eitl at mange danske elever sier de ikke går på do i løpet av skoledagen. Dette kan føre til problemer med blære og tarm. Ill.foto: Linden Laserna,Freeimages
Dårlige sanitærforhold på skolenes toaletter er en av årsaken eitl at mange danske elever sier de ikke går på do i løpet av skoledagen. Dette kan føre til problemer med blære og tarm. Ill.foto: Linden Laserna,Freeimages

Elever utvikler inkontinens på grunn av dårlige skoletoaletter

1 av 4 danske elever går ikke på do i løpe av skoledagen. Det medfører at de utvikler problemer med blære og tarm.

20.000 elever på barne- og ungdomstrinnet deltok i en undersøkelse som viser at 12 prosent av elevene lider av en eller annen form for inkontinens, enten ufrivillig vannlatning eller avføring, skriver folkeskolen.dk. Det tilsvarer om lag 2400 elever.

Inkontinens er vanligere blant de yngste barna. For eksempel har 15 prosent av 7-åringene problemer med sengevæting, mens det er bare 3 prosent av 16 – 18 åringene som ikke klarer å holde seg om natten.

En fjerdedel av elevene oppgav at de holdt seg fordi de ikke syntes toalettene er dårlige eller skitne. Det var ingen forskjell mellom de yngste eller de eldste. Både jenter og gutter holdt seg i like stor grad.

Om lag halvparten av de som holder seg i løpet av skoledagen opplever økt forekomst av ufrivillig vannlatning eller forstoppelse.

Undersøkelsen avdekket også at de som holdt seg har problemer med å konsentrere seg.

Halvparten av elevene svare også at de var utilfreds eller meget utilfreds med skolens toaletter.