Hva med litt tillit i praksis, Brenna?

Debatt: Regjeringen har lovet en tillitsreform, men så langt er det kontrollpolitikk som gjelder i skoler og barnehager.

Publisert Sist oppdatert

Selv etter to år med pandemi, har vi fortsatt et regelverk som gir svært lite rom for å tilpasse tjenestetilbudet til høyt sykefravær i skoler og barnehager, og en statsforvalter som driver nitid kontroll av enkeltbarnehager og skoler.

Det mangler ikke på honnør og annerkjennelse av lærere og ansatte i barnehager og skoler fra sentrale myndigheter. Gang på gang, og vel fortjent, blir det forsikret om at de ser den store innsatsen alle legger ned for å gi barn og unge et best mulig tilbud under veldig krevende forhold som en pandemi. Men regelverk og tilsyn vitner om mangel på tillit og ønske om sterk kontroll av om man virkelig strekker seg så langt man kan.

Les også: – Det skal bli bedre å jobbe i skolen

Smittevernregel nummer 1 er at syke skal holde seg hjemme. Når vi nå går inn i den høyeste smittetoppen så langt i pandemien, rammer det selvsagt også ansatte og vikarer i skoler og barnehager, selv om de aller fleste heldigvis får mild sykdom. Dermed er det i perioder så få på jobb at en barnehage ikke kan gi forsvarlig omsorg og at en skoleklasse står uten lærere i for eksempel en time eller en dag. I slike tilfeller mener KS at skoler og barnehager må ha anledning til for eksempel å begrense åpningstiden i barnehagen, holde kortvarig steng og gi noe digital hjemmeundervisning.

Men Utdanningsdirektoratets tolkning av regelverket innebærer at det i utgangspunktet ikke er rom for slike tilpasninger på grønt nivå. Men hva skal skoler og barnehager da gjøre? De kan ikke trylle frem folk, eller hanke inn noen fra gata.

I tillegg blir hardt pressede ledere i skoler og barnehager bedt om å rapportere til Statsforvalteren på fem ulike skjema om tilpasninger i tilbudet. Dette blir igjen fulgt opp gjennom kontroll og oppfølgingsspørsmål. Dette tar unødvendig tid og krefter som burde vært brukt på å finne gode løsninger for barn og unge. Og det vitner om det motsatte av tillit.

KS mener vi må ha tillit til at ledere og ansatte strekker seg svært langt for å gi et best mulig tilbud til barn og unge, og at tilbud bare begrenses når det er helt nødvendig. Vi må ha et regelverk som anerkjenner at en global pandemi dessverre kan føre til noen tilpasninger i tilbudet i skoler og barnehager, selv om det jobbes knallhardt med å gi et mest mulig normalt tilbud.

Ledere og ansatte i skoler og barnehager må få bruke all sin tid på å løse utfordringene, ikke rapportere til og bli kontrollert av tilsynsmyndighetene. Løftet om en tillitsreform må gjenspeiles i praksis, regelverk og tilsyn, ikke bare i fagre ord og klapp på skuldra.

Så hva vil du gjøre for å følge opp dette, kunnskapsminister Brenna?

Powered by Labrador CMS