Rektor Aksel Hugo.

Skolen i Sogn er både skole, bedrift og kompetansesenter

Sogn- Jord- og Hagebruksskule skal utdanne agronomer i økologisk landbruk, men rektor Aksel Hugo er opptatt av at det ikke skal stoppe der.

Publisert Sist oppdatert

Han har stor tro på at skolen skal bli en viktig aktør i det nye storfylket.

– Vi har også et samfunnsoppdrag. Både lokalt, regionalt og nasjonalt skal vi være et fyrtårn og et faglig kompetansesenter, som viser vei når det gjelder økologisk landbruk og bærekraftig samfunnsutvikling, sier rektoren.

– Dette må synliggjøres i alt vi gjør som bedrift. Utdanning og bærekraft kan ikke være på liksom. Skolen er for eksempel en viktig aktør innenfor lokal melkefor-edling og håndverksysting. Når vi nå bygger ysteri, er det for at elevene skal lære å yste, men òg for å utvikle nye oster og ny kunnskap om ost. Produksjonen omfatter derfor også det å lage ny lærebok i ysting og holde kurs som skaper gardsysterier i hele landet.

Hugo har vært rektor ved Sogn Jord- og Hagebruksskule i tre år. Tidligere var han førsteamanuensis ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås, tilknyttet utdanningen i økologisk landbruk og lærerutdanningen. Hugo var også leder for prosjektet «Levande skule» fra 1996 til 2000, der målet var å bruke gården som lærings-arena. Her var Sogn Jord- og Hagebruksskule en av pilotene.

Inn mot det grønne skiftet i det nye Vestland fylke ønsker skolen også å være en aktiv part regionalt.

– Vi er for eksempel i et interessant samarbeid med Sogn interkommunale miljø- og avfallsselskap (SIMAS) når det gjelder å utvikle landbrukets rolle. Da må vi sammen arbeide for å finne lokale og regionale løsninger for at karbonet kan komme på rett vei og bli fruktbar jord eller kompostprodukter. Elevene som uteksamineres, må få økologi og økonomi til å gå sammen. Da er det viktig å tenke hele verdikjeden og lokale matvaresystem. De må utvikle økologiske entreprenørskap og lære å skape verdier som de selv er stolte av, sier rektoren.

– Skolen har en stolt 30-årig tradisjon med å vise vei for økologi og bærekraftig utvikling, på tross av å ha blitt truet med nedleggelse flere ganger. Oppsummert blir det viktig å videreføre denne fyrtårnfunksjonen. Vi har vært med på å utvikle det økologiske landbruket, og nå er oppgaven å gjøre det samme med bærekraftige matsystem og lokalsamfunn. Vi er en liten skole med store oppgaver, sier rektor Aksel Hugo

Da jord- og hagebruksskolen la om til økologisk drift for 30 år siden, var dette nytt i Norge. Nå er det økologisk mat å få kjøpt i de fleste butikker, og rektoren mener det er tid for å ta et steg videre.

Powered by Labrador CMS