Denne FN-drevne skolen som huset fordrevne mennesker i Nuseirat på Gaza-stripen, ble truffet under israelsk bombardement 6. juni 2024 og etterlot minst 33 døde, ifølge lokale helsemyndigheter.

Gaza-krisen: På tide å skjerpe tonen ytterligere

Debatt: UDF Bergen mener det er på tide at organisasjonen skjerper tonen og tar et klarere standpunkt når det gjelder Israels overgrep mot befolkningen på Gazastripen.

Publisert Sist oppdatert

I november i fjor vedtok Utdanningsforbundet sitt landsmøte en uttalelse som klart fordømmer krig og terror mot sivile, og adresserer bombinga av Gaza som uforholdsmessig og folkerettsstridig. Samtidig går uttalelsen etter vårt syn alt for langt i å omtale palestinerne og Israel som to likeverdige parter, med et like stort ansvar for konflikten. Hamas sine angrep blir til og med omtalt som «terrorangrep», mens Israels massive angrep bare kalles «bombing». 

At utgangspunktet for den pågående krigen er at Israel i mange tiår har drevet med en grov undertrykking av den palestinske befolkningen ignoreres fullstendig. Videre heter det i uttalelsen fra landsmøtet at vi oppfordrer den israelske regjeringa og Hamas om å stoppe volden, og vi krever at det legges press på «partene» for å få slutt på krigen.

Vi forstår at denne måten å omtale situasjonen på kunne gi mer mening i november i fjor, da vi med god grunn var forferdet over angrepet mot israelske sivile 7. oktober. Nå er det gått 7 måneder siden landsmøtet, og for oss fremstår det mer og mer absurd å fremstille dette som en konflikt mellom to parter med like stort ansvar. I juni i år vedtok representantskapet en uttalelse som skjerper tonen noe, men den har etter vår oppfatning et godt stykke igjen for å være tydelig nok. 

Ansvaret må plasseres der det hører hjemme 

Siden landsmøtet har Israel sine overgrep mot den palestinske befolkningen overgått det vi kunne forestille oss i våre verste mareritt. Vi mener at Utdanningsforbundet som landets nest største fagforening, med en viktig stemme og betydelig påvirkningskraft, har et ansvar for å tilpasse budskapet vårt til den virkeligheten vi nå lever i. Vi må plassere hovedansvaret der det hører hjemme, nemlig hos Israel, og kreve at sterkere virkemidler tas i bruk for å få stoppet den pågående katastrofen Israel er ansvarlig for.

Det er ikke mulig å gjøre rede for alt som er skjedd siden november, men her er noen vesentlige tall (per 14. mai) fra FN-sambandet og hendelser:

 • 625 000 skolebarn – eller 100 prosent – har ingen tilgang til utdanning.
 • 6 400 elever har blitt drept, og 300 lærere har mistet livet. Det samlede dødstallet omfatter angivelig mer enn 14 000 barn
 • 73 prosent (408 av 563) av alle skolebygg er skadet, hvorav 28 % var UNRWA-skoler.
 • 31 prosent av alle barn under to år i det nordlige Gaza lider av akutt underernæring, mens 10 % av barn under to år i Rafah lider av akutt underernæring. Over hele Gaza er det anslått at hele 50 000 barn er akutt underernærte i dag.
 • Bare Bare 12 av Gazas 36 sykehus er delvis operasjonelle, 3 i Nord-Gaza, 3 i Gaza by, 2 i Deir al Balah, 2 i Khan Younis og 6 i Rafah., ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).
 • 1,7 millioner mennesker – over 75 prosent av den totale befolkningen i Gaza – er internt fordrevne. Mange familier har måttet flykte flere ganger. Mer enn halvparten av disse er barn.
 • I juni ble Israel satt på en liste over land som har forbrutt seg mot barn.
 • FN-domstolen har åpnet en etterforskning om mulig folkemord.
 • Den internasjonale straffedomstolen har begjært arrestordre på Israels statsminister.

Vi mener at Utdanningsforbundet må: 

 • Jobbe for å utestenge israelske lærerorganisasjoner fra samarbeidet i den internasjonale lærerorganisasjonen vi er en del av, Education International, dersom de ikke tar klart avstand fra Israels overgrep mot den palestinske befolkningen. Vi bør ikke samarbeide med organisasjoner som lukker øynene for et mulig folkemord.
 • Kreve et forbud mot salg av våpen til Israel produsert av norskeide bedrifter.
 • Kreve at oljefondets investeringer som er knyttet til ulovlig okkupasjon trekkes.

Vedtatt på styremøte i Utdanningsforbundet Bergen 14. juni 2024.

Powered by Labrador CMS