Skoleforsker mener skolen er ikke tilpasset de minste guttene

Ny forskning viser at unge gutter blir raskere skolelei. Noe av grunnen er at skolen ikke er tilpasset denne elevgruppen, mener skoleforsker.

I undersøkelsen har skoleforsker Thomas Nordahl spurt elever fra 1. til 4. klasse om de trives med fag på skolen. Rundt 10 prosent svarer at de mistrives og er lite motiverte til å gå på skolen. Av disse er 70 prosent gutter.

– Dette betyr at skolen er en særlig utfordring for gutter i denne skolestartfasen, sier Nordahl til  NRK. Undersøkelsen gjelder Hedmark, men forskerne bak mener tallene er overførbare til resten av landet.

Det er ingen konkret forskning om hvorfor nettopp de unge guttene mister gnisten på skolen, men Nordahl har noen tanker.

– Det er nok fordi skoledagen har blitt lengre, og det er mer av de tradisjonelle skoleaktivitetene der du sitter mye rolig. Det gjør at en del gutter med stort behov for fysisk aktivitet blir veldig urolige og ikke finner seg til rette, sier han. Han tror også lærere ikke forstår godt nok hvor stor variasjon det er i ferdigheter og kunnskaper hos 6-7- åringer.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) deler Nordahls bekymringer. Derfor har regjeringen satt ned en ekspertgruppe for å utrede hvorfor gutter ikke trives på skolen.

(©NTB)