Det har ikke blitt 2048 flere lærere til de yngste barna slik Høyre hevder, slår faktisk.no fast Ill.foto: Paal Svendsen
Det har ikke blitt 2048 flere lærere til de yngste barna slik Høyre hevder, slår faktisk.no fast Ill.foto: Paal Svendsen

Faktisk.no: Nei, det er ikke blitt 2048 flere lærere til de yngste barna under den borgerlige regjeringen

Det er helt feil at det er blitt 2048 flere lærere til de yngste barna under den borgerlige regjeringen, slik Høyre hevder på Facebook.

Påstand: «2048 flere lærere til de yngste barna»
Høyre, 11.10.2018, se Facebooket-innlegget her
Konklusjon: Faktisk helt feil

Det er helt feil at det er blitt 2048 flere lærere til de yngste barna under den borgerlige regjeringen, slik Høyre hevder på Facebook. Ifølge kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) er de yngste barna i skolen definert som elever i første til fjerde klasse. 

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) viser at det er blitt 1118 flere lærere til de yngste barna siden skoleåret 2014-2015, og 1330 flere lærere til de yngste barna siden 2013-2014.

Gjennomgang
11. oktober publiserte Høyre et innlegg  på Facebook, der partiet skriver «2048 flere lærere til de yngste barna». I kommentarfeltet er det flere som stiller spørsmål ved påstanden, og som ser ut til å mene at den ikke stemmer.       

Høyres digitalsjef Christian Laland bekrefter til Faktisk.no at de i Facebook-innlegget refererer til en utvikling som allerede har skjedd.

 

Han skriver at de med påstanden viser til at det har blitt 2048 flere årsverk til undervisning i grunnskolen, sammenlignet med skoleåret 2014/2015, og at økningen først og fremst er på 1.-4. trinn.

Første til fjerde klasse

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) har tidligere vist til tall for årsverk og antall lærere i et skriftlig svar til Martin Henriksen (Ap).       

I svaret skriver kunnskapsministeren at han definerer de yngste barna i skolen som elevene i første til fjerde klasse. Han skriver videre at det er blitt 1656 flere årsverk i skoleåret 2017-2018 for disse elevene enn i skoleåret 2014-2015. Ministeren opplyser også at økningen er på 1118 lærere i samme periode.

Fra skoleåret 2013-2014 til 2017-2018 er økningen på 1330 lærere, skriver Sanner.

Feil av flere grunner

Høyre dokumenterer sin påstand med å vise til økningen i årsverk til undervisning for hele grunnskolen. Det blir feil av flere grunner. Selve påstanden dreier seg om hvor mange flere lærere de yngste barna (første til fjerde klasse) har fått, ikke alle barna i grunnskolen.

I dette tilfellet er det også feil å sette likhetstegn mellom økningen i antall årsverk til undervisning og antall lærere. Høyre har hentet sine tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI). Der finnes det egne tall om antall lærere, og disse tallene avviker noe fra antall årsverk til undervisning. Man kan man lese mer om statistikken her.

For eksempel har det vært en økning på 2441 årsverk til undervisning fra første til syvende klasse fra skoleåret 2014-2015 til 2017-2018, mens økningen i antall lærere for samme gruppe er på 1705.

Dette viser tallene

Som du kan lese ut av tabellen under, er det ikke blitt 2048 flere lærere til de yngste barna (første til fjerde klasse) siden 2014-2015, slik Høyre påstår, men 1118. Det er det heller ikke blitt siden skoleåret 2013-2014 (1330).

Påstanden blir heller ikke riktig dersom du tar utgangspunkt i årsverk. Siden 2014-2015 er det blitt 1656 nye årsverk til undervisning til de yngste barna.

Høyre har forklart at tallet 2048 i påstanden er basert på økningen i antall årsverk til undervisning i hele grunnskolen siden 2014-2015. Det er nesten riktig, bortsett fra at det er blitt 2084 flere årsverk til undervisning, ikke 2048.

Uavhengig av dette, er det logisk å tolke påstanden som at økningen kun gjelder for de yngste barna, ikke alle i hele grunnskolen. Derfor er påstanden feil uavhengig av om tallgrunnlaget er årsverk til undervisning, eller antall lærere.

Tilsvar

Høyres digitalsjef Christian Laland har følgende kommentar til konklusjonen:

– Det har blitt flere lærere til både de yngste og de større barna under denne regjeringen. Det er veldig bra. Vi ser at grafikken alene, uten en forklarende og supplerende tekst, er noe upresis. Det skal vi rette opp i gjennom å presisere også i grafikken at de 2084 lærerne har kommet til grunnskolen som helhet, og ikke bare de yngste barna      

Les faktasjekken på Faktisk.no