Hedda Leversen Larsen er en av rollemodellene i kampanjen.,

Nasjonal kampanje skal få ungdommer til å smake seg fram til restaurant- og matfag

En bredt anlagt kampanje skal få ungdom til å velge restaurant- og matfag, håper blant andre NHO Reiseliv. Nå setter de trykket inn på at både foreldre og avgangselever «smaker seg fram» til matyrkene.

Publisert Sist oppdatert

Fristen for å søke videregående opplæring er 1. mars. Kampanjen «Smak deg frem» har som mål å øke rekrutteringen til et programfag som ikke har vært blant de mest populære de siste årene-

– Vårt mål er å rekruttere flere til bransjen. Vi vil skape nysgjerrighet og interesse blant ungdommene sier Henrik Hamborg, politisk rådgiver for kompetanse og rekruttering i NHO Reiseliv til Yrke.

Det er NHO Reiseliv som sammen med NHO Mat og Drikke, NHO Service og Handel, Sjømat Norge, Hovedorganisasjonen Virke, Fellesforbundet, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), Norske Kokkers Landsforening, Baker- og konditorbransjens Landsforening (BKLF), og Foreningen for Opplæringskontorene i Restaurant- og Matfag (FORM), står bak kampanjen.

Mange visninger

Startskuddet for «Smak deg frem» gikk allerede i 2020, men på grunn av pandemien har store deler av kampanjen til nå blitt kjørt digitalt, adgang til fysiske møter har vært mer begrenset.

Men like fullt mener NHO Reiseliv at kampanjen så langt har vært vellykket, med over 800 000 visninger.

Henrik Hamborg, politisk rdgiver for utdanning og kompetanse i NHO Reiseliv

– Det er gøy å se at så mange har engasjert seg. Nå viderefører vi kampanjen for å inspirere enda flere unge til å «smake seg frem, og søke seg inn på restaurant- og matfagene (RM) på videregående skoler, sier Hamborg.

Sikret læreplass

Han viser til at en søknad til RM åpner for et mangfold av karrieremuligheter. De mest vanlige yrkene er kokk og servitør, men med RM har også elevene mulighet til å bli alt fra slakter til konditor til ernæringskokk til ansatt i sjømatnæringen.

Ungdommene er selvsagt den største målgruppen for kampanjen.

– Men vi er også opptatt av å få med oss foresatte og lærere på ungdomsskolene. Det sies jo at kanskje har mor en avgjørende røst når det kommer til valg av utdanningsprogram, men vi tror også at rådgivere og karriereveiledere på ungdomsskolene spiller en viktig rolle. Vi ønsker at de bruker «Smak deg frem,» som en visuell kampanje, til å få ungdommene til seriøst å vurdere matfagene som fremtidig yrkesvei.

Hamborg mener han ikke tar hardt i når han kan gå god for at en plass på RM sikrer framtidig læreplass og arbeid.

– All erfaring gjennom pandemien viser at så fort vi får holde åpent, så er etterspørselen etter det vi tilbyr veldig høy, sier Henrik Hamborg.

Mangler fagfolk

Lava Aarsland er også en rollemodellene i kampanjen.

Han viser til at det i lang tid har vært en utfordring at det er mangel på fagfolk både i mat- og restaurantbransjen.

– Som følge av pandemien, eskalerte denne utfordringen. Stengte grenser, permitteringer – alt dette har ført til at folk har søkt seg til andre bransjer. Samtidig har tilgangen på europeiske sesongarbeidere vært langt lavere. Det er ingen tvil om at vi kommer til å oppleve store utfordringer med å rekruttere nok personell i årene fremover, også fordi reiselivsbransjen står foran et generasjonsskifte. I restaurantbransjen er de ansatte yngre, men her er det en utfordring å holde på fagfolk, flere har forlatt bransjen på grunn av permitteringer, sier Hamborg.

Rådgiveren mener flukten fra bransjen er bekymringsfull. Og at kampanjen er viktig for å sikre fremtidig arbeidskraft at kundene kommer tilbake, både til restaurantene, hotellene og reiselivsbedriftene, er han nemlig ikke i tvil om.

– Ut fra et reiselivsperspektiv ser vi at folk sulteforet på et restaurantbesøk, på å ta en øl etter jobb. Og ser vi på markedet av internasjonale gjester til Norge, så tror vi dette er tilbake på normalnivå rundt 2025, sier han.

Reise seg igjen

Også en rapport som Menon Economics har utført på vegne av NHO Reiseliv, viser at reiselivet vil reise seg igjen.

Rapporten understreker at den samlede reiselivsomsetningen i Norge vil vokse med 300 milliarder kroner i 2030, som tilsvarer en vekst på 45 prosent fra 2019.

Økningen vil være størst innenfor aktiviteter og kultur, med totalt 62 prosent fra 2019 til 2030. Men også markedet for serveringsstedene vil vokse, med 52 prosent.


Fortsette fremgangen

RM har opplevd lave søkertall i flere år, men for skoleåret 2021/2022 kunne programfaget notere en liten fremgang, fra restaurant- og matfag fra 4 114 i forrige skoleår til 4 191 i inneværende skoleår.

– Vi klarte å snu trenden i fjor, det er gøy at ungdommene turte ta dette valget i et år som var så vanskelig for bransjen, sier Hamborg som håper på enda større fremgang i år.

Han viser til mangfoldet i bransjen, og til at karrieremulighetene er store.

– Det er viktig at flinke ungdommer, slik en av rollemodellene våre i kampanjen har opplevd, ikke opplever å få høre at de er for flinke til restaurant- og matfag, sier han tydelig engasjert.

Powered by Labrador CMS