– Korona-tiden har gjort noe med hva skolene kjøper inn av læremidler

Fornøyd-garanti, webinarer og digitale lynkurs. Korona-pandemien påvirker hvordan nye læremidler markedsføres. Og skolenes innkjøp, forteller forlagene.

Publisert Sist oppdatert

– Det er jo rart at man har returrett på et par joggesko, men ikke på læremidler som er så viktig for så mange over så lang tid, sier salgs- og markedssjef i Fagbokforlaget, Lars Mausethagen.

Forlaget er et av flere som i disse dager lanserer hundrevis av nye titler i forbindelse med fagfornyelsen i skolen til høsten. I den anledning tilbyr de fornøyd-garanti til sine kunder.

– Vi har stor tro på forfatterne og læreverkene våre, men med anstrengt kommuneøkonomi så kan det å velge feil ha store konsekvenser. Ingen skoler er like og læremidler fungerer forskjellig på ulike skoler. For at skolene skal være helt trygge på at de velger riktig tilbyr vi denne garantien. Er de ikke fornøyd, får de pengene tilbake og kan anskaffe andre læremidler, forteller Mausethagen.

Hos de andre forlagene satser de må mer tradisjonelle kvantumsrabatter og rammeavtaler, og tusenvis av fysiske og digitale vurderingseksemplarer er sendt ut til norske skoler og kommuner.

Men ikke alt er gått som planlagt denne våren.

Hanne-Mari Eide Bennett i Gyldendal.

– Vi hadde akkurat startet våre kursrekker på grunnskolen, da vi på kvelden 10. mars måtte ringe rundt til kolleger som befant seg rundt omkring over det ganske land – og be de kansellere morgendagens kurs. Det ble mange minnerike samtaler, for å si det sånn, forteller forlagssjef for kunder og kommunikasjon i Gyldendal, Hanne-Mari Eide Bennett.

Webinarer og utsettelser

De fysiske kursene og møtene ble raskt flyttet over til digitale flater.

– I løpet av få dager var det første digitale kurset klart. Våre kursrekker for videregående skole måtte også avlyses, alle som én, og her har vi utelukkende hatt digitale kurs og lanseringsmøter, forteller hun.

Hos Aschehoug har de også erstattet konferanser med webinarer og satset på digitale "lynkurs" i stedet.

– I tillegg har vi sendt vurderingseksemplarer hjem til lærere da skolen var stengt, og vi har hatt økt fokus på digitale vurderingseksemplarer, sier markedssjef Liv Berit Normann.

Da skolene fremdeles var stengt forsøkte Skolenes Landsforbund å få gjennom en utsettelse av fagfornyelsen. De mente skolene gikk glipp av verdifull tid til forberedelser og planlegging.

Det vekket uro hos forlagene, som fryktet store økonomiske tap. Kunnskapsminister Guri Melby besluttet til slutt å gå videre med fagfornyelsen som planlagt, men markedssjef hos Aschehoug, Liv Berit Normann, tror likevel pandemien førte til at mange skoler valgte å utsette beslutninger om læremiddelinnkjøp.

– Det er det ingen tvil om, i alle fall i perioden skolene var stengt. Noen skoler forteller at de er veldig forsinket med vurderingen av læreverk på grunn av korona-epidemien, mens andre ligger godt an med planleggingen og beslutningene. Det kan virke som at de videregående skolene er kommet lenger i valgprosessen enn grunnskolene, sier Normann.

– Endret hva skolene bestiller

Etter at skolene åpnet opp igjen har mange diskutert hva korona-stengingen vil bety for skolene i ettertid, og om man tar med seg noen løsninger fra hjemmeskolen videre. Også hos forlagene har de fått noen aha-opplevelser.

– Pandemimarkedsføring er blitt et eget begrep, sier Mausethagen i Fagbokforlaget.

– Våre anslag er at vi faktisk har nådd bredere ut med markedsføringen vår nå enn det vi ville gjort i en normalsituasjon, forteller han.

Lars Mausethagen hos Fagbokforlaget.

Lignende erfaringer har de også gjort seg hos Gyldendal:

– Å møte lærere og skoleledere digitalt har vist seg å fungere veldig fint. Vi kommer nok til å tilby dette også etter at smittevernretningslinjene tilsier at vi kan avvikle fysiske kurs. Men vi gleder oss definitivt til igjen kan reise rundt i Norge og møte lærere og skoleledere igjen. Å få innspill fra brukerne våre, er utrolig viktig for kommende års videreutvikling og satsning, sier Hanne-Mari Eide Bennett.

Hun mener korona-situasjonen også har gjort noe med hva skolene bestiller.

– Det virker også som de siste månedenes erfaringer har ført til at flere kommuner enn tidligere gjør digitale hovedanskaffelser – og i stedet for supplerer med papirbøker til elever som trenger dette formatet.

Nye måter

Fagfornyelsen har dessuten ført til store endringer i hvordan forlagene jobber.

– Vi har jobbet med å forberede oss til fagfornyelsen de siste 5-6 årene, og lagt ned store investeringer i hele denne perioden. For å kunne lage både bøker og heldigitale, komplette læremidler har det vært helt nødvendig å ansette en rekke nye medarbeidere og å bygge helt nye og moderne digitale løsninger. Med digitaliseringen åpner det seg også muligheter for både å presentere og strukturere lærestoffet på nye måter, forteller Aschehougs redaksjonssjef Arne Fredrik Nilsen.

Forlagene mener digitaliseringen av læremidlene gir en helt ny måte å drive undervisning på, med større fleksibilitet og muligheter for utforskning, samarbeid, diskusjon og tilpasset opplæring av enkeltelever.

– Og det betyr nye måter å tenke innkjøp på for både skoler, kommuner og skoleeiere. Det er en interessant utvikling som vi bare har sett starten på, sier Mausethagen hos Fagbokforlaget.

– Og noe av det som er fantastisk med det digitale formatet, er jo at vi gjennom å være tett på behovene i skolen – kan kontinuerlig tilpasse løsningene våre for å støtte læringsprosessen enda bedre, mener Hanne-Mari Eide Bennett hos Gyldendal.

Powered by Labrador CMS