Forlagene advarer Melby mot å utsette fagfornyelsen

Dersom Skolenes Landsforbund vil får det slik de vil blir fagfornyelsen utsatt. Det vil få følger for forlagene som utvikler nye læremidler.

– Det vil få dramatiske konsekvenser dersom innføringen av Fagfornyelsen blir utsatt til høsten 2021, sier Anders Skogvold, direktør for Cappelen Damm undervisning til Klassekampen.

Skolenes landsforbund har tatt til orde for at Fagfornyelsen bør utsettes ett år.

Før påske spilte de inn forslaget for Kunnskapsdepartementet. I et intervju med Utdanningsnytt svarer departementet at de mener fagfornyelsen skal gå som planlagt. Men statssekretær Anja Johansen sier også at de vil ta avgjørelsen i samarbeid med sektoren. Det tolker Anne Finborud, leder i SL, som et tegn på at det kan være mulighet for å utsette.

– Jeg mener statssekretæren i sitt svar gir en åpning for det. Og det vil være i tråd med det våre medlemmer ønsker, sier hun til Utdanningsnytt og viser til at i en undersøkelse blant deres medlemmer svarer 62 prosent at de ønsker en utsettelse.

Kunnskapsdepartementet opplyser at en avklaring om reformen kommer i løpet av uka.

Investert store summer

Utdanningsforbundet er negative til en utsettelse.

Leder Steffen Handal sier at deres opplevelse er at mange lærere er godt i gang og ønsker å videre med reformen til høsten. Det samme sier Øystein Gilje, førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo.

Han mener en utsettelse vil være ødeleggende for en av de største reformene i norsk skole på mange år.

Hos norske forlag frykter de de økonomiske konsekvensene. Særlig Cappelen Damm, Gyldendal og Aschehoug, har jobbet med nye lærebøker og digitale læremidler tilpasset de nye læreplanene og ikke minst investert betydelige summer i arbeidet. Ifølge årsrapporten til Gyldendal har forlaget brukt over 150 millioner kroner på utvikling av nye læremidler.

Økonomiske tap

Administrerende direktør i Forleggerforeningen Kristen Einarsson er bekymret og har understreket overfor Kunnskapsdepartementet at de norske forlagene er i rute, kan levere nye læremidler til høsten og at en utsettelse vil påføre forlagsbransjen store økonomiske tap.

– Vi snakker ikke bare om de store forlagene her, men også om en stor gruppe mindre aktører. Det er gjennom flere år blitt investert flere hundre millioner i utvikling av læremidler, sier han.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS