Nå skal det satses på opplæring i personlig økonomi i skolen. Ill.foto: Kari Oliv Vedvik, Utdanning.

10 mål som bør legges til grunn for en god økonomiopplæring

DEBATT: De nye læreplanene skal innføres fra høsten 2020. Men hva mener vi de unge bør lære om personlig økonomi?

Publisert
Hilde Elisabeth Johansen, fagsjef i Finans Norge. Foto: Finans Norge

Nå skal det satses på opplæring i personlig økonomi i skolen. Kunnskapsminister Jan Tore Sanner har ved flere anledninger bekreftet hvor viktig det er å lære om personlig økonomi, senest i Asker og Bærum Budstikke 16.5.2019:

(…) Det er viktig at elevene lærer om personlig økonomi, fordi skolen skal styrke elevene til å håndtere livet utenfor skolen. Det at elevene lærer inntektsside og utgiftsside i sitt eget budsjett. Så personlig økonomi kommer nå sterkere inn i skolen, det har vært etterlyst av mange, ikke minst fra elevene selv (…)

Dette er positivt, og Finans Norge støtter dette. Vi har lenge arbeidet for at elevene skal få mer systematisk opplæring i personlig økonomi.

Krevende mål

Det siste utkastet til læreplan er ambisiøst, og det kan bli krevende å gjennomføre. Et av målene er at det skal bli mer dybdelæring i skolen, men timetallet i fagene skal ikke økes. Samtidig er det veldig mange kompetansemål som skal nås.

* Les også: Nye læreplaner: Mer lek, mer praktisk og færre kompetansemål

Personlig økonomi skal inn i det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring, med kompetansemål i matematikk på flere trinn, i samfunnsfag og samfunnskunnskap. Temaet passer også inn i målene til fagene utdanningsvalg og KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk).

* Les også: Personlig økonomi tilbake i skolepensum etter klagestorm

Kompetansemålene i samfunnsfag handler mye om å kunne «reflektere, vurdere og drøfte», og i matematikk skal elevene få «hjelp til å ta ansvarlige livsvalg ved blant annet å vurdere, planlegge, tolke, formulere og løse problemer.»

Se til Portugal!

Men hvordan skal vi konkretisere innholdet i personlig økonomi? Hva vil vi at de unge skal lære om temaet? Vi har kartlagt hvordan personlig økonomi er integrert i læreplanene i flere andre land. Kartleggingen viser at det er stor variasjon i innhold og hvor konkret læreplanene utformes. Vi vil særlig trekke frem Portugal, der utdanningsmyndighetene har gjort et grundig arbeid i å fastsette hva som skal være kjernekompetanser i opplæringen i personlig økonomi gjennom hele livsløpet, fra barnehage via skole og til voksenopplæring. Det er satt opp seks hovedpunkter som skal inngå i opplæringen, og alle er tilpasset alder med en naturlig progresjon gjennom utdanningsløpet og livsfase:

1) Budsjett, planlegging og styring
2) Det finansielle system og basisprodukter
3) Lån og forsikring
3) Sparing med ulike sparemål, investering
4) Kreditt
5) Etikk og sosialt ansvar
6) Rettigheter og plikter i finans, forebygging av svindel.

Tar vi utgangspunkt i de seks punktene fra Portugal og knytter dem til det kunnskapsminister Sanner har satt som mål om at skolen skal styrke elevenes evne til livsmestring, har vi satt opp 10 mål som vi mener bør legges til grunn for en god økonomiopplæring:

1) Å kunne styre og planlegge økonomien og kjenne til økonomiske konsekvenser av de valgene man foretar

2) Å forstå betydningen av å spare og hvorfor det er nødvendig å spare til egen bolig

3) Å forstå konsekvensene av å ta opp lån og hva det innebærer å skrive under på et lånetilbud, både forbrukslån og boliglån

4) Å forstå ulike begreper som for eksempel rente, rentesrente, inflasjon og det grunnleggende om skattesystemet

5) Å forstå at ulike investeringer kan ha ulik risiko og hvordan man kan spre risikoen

6) Å reflektere over hvordan man kan hindre økonomiske problemer, å ha kunnskap om konsekvenser av å ikke gjøre opp for seg og om betalingsanmerkninger

7) Å kunne gjøre rede for hvilke rettigheter man har i og utenfor arbeidsmarkedet

8) Å forstå hvorfor man bør forsikre seg og vurdere hvilke forsikringer man bør ha i ulike situasjoner

9) Å reflektere over hvordan reklame og markedsføring påvirker våre økonomiske valg og vårt forbruksmønster

10) Å kjenne til at det er rettigheter og plikter knyttet til finansielle tjenester, og vite hvordan man kan beskytte seg mot svindel i finans

Finansnæringen har lang erfaring i å gi opplæring i personlig økonomi og blir gjerne med i det videre arbeidet med å fylle fagplanene med relevant innhold.

Powered by Labrador CMS