Har du lyst til å skrive i Spesialpedagogikk?

I tillegg til fag- og forskningsartikler tar vi også gjerne imot kortere tekster.

Dette kan blant annet være

  • Erfaringer fra praksis
  • Metodiske tips
  • Debattinnlegg
  • Kommentarer til aktuelle spørsmål
  • Bokmeldinger

Her finner du forfatterveiledninger for fagartikler og fagfellevurderte forskningsartikler