Elevmedvirkning – en gavepakke

Debatt: Hvilken politiker tør å overse ungdommens medvirkning og rettigheter? Jeg tror det er ganske få.

Publisert

Jeg innrømmer gjerne at jeg syntes elevmedvirkning var litt strevsomt når jeg underviste i videregående skole. Ikke bare skulle vi undervise og rette prøver, men vi skulle høre på elevenes meninger også. Liksom at de vet bedre enn meg som er voksen? Skolen min skåret relativt svakt på elevmedvirkning flere år på rad, men jeg tror ikke det bare var på grunn av meg. Vi lærere har kanskje en innebygget refleks til å tro at vi vet best, og ingen skal komme og mene noe annet. Så feil kunne jeg altså ta.

Alle, oss lærere inkludert, har godt av at noen rykker oss i øra, og medvirkning i egen hverdag burde være en selvfølge for elevene på lik linje med oss ansatte. Tenk om du skulle komme på jobb hver dag og ikke ha noen som helst innvirkning på store deler av din arbeidshverdag? Ingen liker det. Man blir uengasjert og kanskje til og med litt apatisk. Men tidene skifter. For oss lærere kan elevmedvirkning nå bli en gavepakke.

I regjeringens forslag til ny opplæringslov foreslås det i §10-2 at «Elevane har rett til medverknad i alt som gjeld dei sjølve etter denne lova, og har rett til å ytre meiningane sine fritt. Elevane skal bli høyrde, og det skal leggjast vekt på meiningane deira etter alder og modning.»

Dette anser jeg som en gavepakke til alle som jobber i skolen, og særlig i videregående opplæring. De skal ha rett til medvirkning i alt som gjelder de selv etter opplæringsloven. Her er det bare å nevne i fleng: kvalifiserte lærere, bortfall av undervisning, fjernundervisning, klassestørrelse, undervisningsutstyr, digitale vs. analoge læremidler, og mye, mye mer. Jeg vil tørre å påstå at elevene er enige med Utdanningsforbundet at overfylte klasserom og manglende utstyr på fysikklabben er noe herk. Og hva skjedde med den ekskursjonen som skolen ikke hadde råd til?

Les også: Reell elevmedvirkning

Dette er saker som Utdanningsforbundet har jobbet med i en årrekke, men vi sliter til tider med å komme gjennom til de som styrer pengesekken. Nå blir det trolig stadfestet at elevene har rett til medvirkning, og ikke bare om fargevalg i korridorene. De skal i større grad kunne mene noe om sin egen utdanning og rammene rundt egen skolehverdag.

Utdanningsforbundet Viken har samarbeidet mye med Elevorganisasjonen, og vi er stort sett på samme lag. Ungdommen har mange kloke tanker, og er engasjerte i egen skolehverdag. Her er det bare å hive seg rundt og samarbeide med elevene, spille på lag med ungdommen der vi kan. De er jo til og med kommende velgere og barn av dagens velgere. Hvilken politiker tør å overse ungdommens medvirkning og rettigheter? Jeg tror det er ganske få.

Powered by Labrador CMS