– Det er på tide å utdype hva som menes med reell elevmedvirkning., skriver Øyvind Sørreime.

Reell elevmedvirkning

Debatt: Å svare på smilefjesundersøkelser er ikke i nærheten av å være reell elevmedvirkning.

Publisert

Å svare på smilefjesundersøkelser er ikke reell elevmedvirkning. Det er i beste fall det det utgir seg for å være – deltaking i en undersøkelse. Det er på tide å utdype hva som menes med reell elevmedvirkning.

I læreplanens Overordnet del slås det fast at «Elevmedvirkning må prege skolens praksis. Elevene skal både medvirke og ta medansvar i læringsfellesskapet som de skaper sammen med lærerne hver dag. Elever tenker, erfarer og lærer i samspill med andre gjennom læringsprosesser, kommunikasjon og samarbeid».

Reell elevmedvirkning er for eksempel når elever alene eller sammen med andre utfordres til selv å finne løsninger i praktiske og teoretiske oppgaver; eller når forslag om endret skolematordninger som kommer fra elever følges opp, eller når de selv tar ansvar for å opprette elevstyrte matematikkråd på skolen.

Hensikten med reell elevmedvirkning er at elevene gjennom læringsfellesskapet skal tilegne seg erfaringer som gjør dem bedre i stand til å mestre tilsvarende oppgaver, og som påvirker egen læringsatferd, tankemønster og motivasjon i arbeidet. Reell elevmedvirkning er den sikreste veien til utvikling av forventninger som en elev har til seg selv om hvor godt han eller hun er i stand til å planlegge og utføre handlinger som skal til for å mestre bestemte oppgaver. Albert Bandura kaller det for mestringsforventning (self-efficacy på engelsk). En elevs mestringsforventning er avgjørende for mobilisering av den innsatsen og utholdenheten som kreves for å lykkes med oppgaver når de blir krevende.

Det er på tide å utdype hva som menes med reell elevmedvirkning.

Det er en nær sammenheng mellom reell elevmedvirkning som utvikler positive mestringsforventninger hos eleven, og bygging av tillit mellom lærer og elev. Et av de viktigste grepene for reell elevmedvirkning blir derfor etter mitt syn å gi elevene mengder av erfaringer som kan påvirke deres faglige og sosiale læring.

Å svare på smilefjesundersøkelser er ikke i nærheten av det.

Kilder:

Øyvind Sørreime er tidligere rektor i Stavangerskolen og forfatter av boka «Tillit og styring i skolen» (2020.)

Powered by Labrador CMS