Oslo, Bergen og Stavanger utvider åpningstidene i barnehagene

Kunnskapsministeren vil ha utvidede åpningstider i barnehagene. Nå blir det åtte-timers dager i Bergen og Stavanger. I Tromsø og Trondheim holder de på 7,5 timer. Og det er nå også anbefalingen i Oslo.

Publisert Sist oppdatert

I de to vestlandsbyene utvider de åpningstiden fra og med mandag 25. mai.

Ifølge en pressemelding fra Stavanger kommune skal alle kommunale barnehager ta sikte på å holde åpent minimum åtte timer. Med nåværende smittevernregler står de åpningstidene frem til 15. august.

I Bergen skulle byrådet egentlig avgjøre spørsmålet mandag, men det ble fremskyndet til et hastemøte i dag, fredag. Der ble det vedtatt åtte timers åpningstid fra mandag. Neste uke vil åpningstidene på 7,5 timer fortsatt gjelde.

Anbefalingen fra etat for barnehage i Bergen var at åpningstidene fremover ikke må overstige arbeidstiden til de ansatte, som ligger på mellom 7 og 8 timer.

– Vi har gitt vårt klare råd til byrådet om at det fortsatt er viktig og nødvendig med reduserte åpningstider om vi skal sikre nok bemanning og overholde smittevernveilederen. Vi har også sett at de faste barnegruppene har skapt trygghet for barna, og vi ønsker å fortsette slik, sa direktør for etaten, Mimi Bjerkestrand til Utdanningsnytt tidligere i dag.

Les også: Slik er de nye smittevernreglene i skoler og barnehager

– Forsvarlig

Bjerkestrand var leder for Utdanningsforbundet 2010 til 2013.

Hun forteller at de har hatt tett dialog med de tillitsvalgte i Bergen om åpningstidene.

– Vi forstår at ministeren ønsker at vi kontrollert og sakte, over tid, skal tilnærme oss en normal hverdag igjen, men så lenge veilederen som foreligger nå er gjeldende, mener vi redusert åpningstid er nødvendig, sier hun.

Byråd for barnehage, skole og idrett i Bergen, Endre Tvinnereim.
Byråd for barnehage, skole og idrett i Bergen, Endre Tvinnereim.

Byrådets avgjørelse fredag ble blant annet fattet på grunnlag av at smittevernoverlegen i Bergen mente det ikke var uforsvarlig å utvide til åtte timers åpningstid.

– Våre smitteverneksperter mener det er forsvarlig å øke åpningstiden. Vi har selvfølgelig også registrert departementets og kunnskapsministerens forventning om at barnehagene skal utvide sin åpningstid, skriver byråd for barnehage, skole og idrett Endre Tvinnereim i en e-post til Utdanningsnytt.

Skaper debatt

Det var i et nettmøte på Utdanningsnytts Facebook-side at kunnskapsminister Guri Melby (V) uttalte at «de barnehagene som har kuttet mest i åpningstidene, bør strekke seg litt lenger». Melby sa at hun mener de nye smittevernreglene gir mer fleksibilitet blant personalet og større barnegrupper. Onsdag gikk det også ut en pressemelding fra departementet med likelydende budskap.

Royne Berget, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet likte dårlig det han hørte.

Han mener Melby legger et press på barnehageansatte som allerede har strukket seg langt etter at barnehagene gjenåpnet.

– Så lenge smittevernveilederen gjelder, kan de ikke pushe på at åpningstidene skal være lenger. Det er utidig, rett og slett ufint av kunnskapsministeren å presse på for at barnehagene skal holde åpent lenger uten at hun vil tilføre ekstra ressurser. De fleste barnehager har ikke sjans til både å gi et godt faglig tilbud, møte barnas behov og overholde smittevernreglene dersom de skal ha normale åpningstider, sa Berget til Utdanningsnytt.

Les også: Barnehageansatte sier de jobber hele dager uten pause

– Nødvendig med reduserte åpningstider

I både Trondheim og Tromsø velger de å holde på reduserte åpningstider, altså 7,5 timer ut mai måned.

– Vi gjør det av hensyn til bemanningssituasjonen sett opp mot svittevernveilederen, sier oppvekst- og utdanningsdirektør i Trondheim, Camilla Trud Nereid.

Hun presiserer at barn av foresatte i samfunnskritiske yrker og barn i sårbare situasjoner får tilrettelagt åpningstid som kan avvike fra de 7,5 timene.

Avdelingsdirektør for oppvekst og utdanning i Tromsø Kari Henriksen skriver i en e-post at de også mene fortsatt reduserte åpningstider er nødvendig dersom man skal ha nok bemanning til å overholde smitteverntiltakene.

Anbefaler 7,5 timer

I Oslo er det bydelene som bestemmer åpningstider for sine barnehager.

– Vi har anbefalt bydelene om å øke åpningstiden fra 6,5 timer til 7,5 timer. Det må gjøres lokale vurderinger hvor rask det lar seg gjøre, men vårt råd er at det gjøres senest i løpet av uke 22, opplyser seksjonssjef for barnehager, Hege Sevatdal.

Hun sier at barnehagene har gitt tydelig uttrykk for at selv med noe mer fleksibilitet i ny veileder er det nødvendig med begrensende åpningstider.

– Det har det vært viktig for oss å ta hensyn til. De siste ukene har vært svært krevende for mange av våre ansatte. Vi har også hatt god dialog med organisasjonene om dette, og de har uttrykt et sterkt ønske om fortsatt redusert åpningstid. Det er fortsatt krav om kontaktreduserende tiltak med faste grupper, så det er ikke realistisk å tro at barnehagene kan ikke drive som vanlig ennå, sier Sevatdal.

– Vår vurdering er at med den økte fleksibiliteten og noen justeringer av kravene knyttet til renhold av leker i ny smittevernveileder, vil den kunne følges selv om vi øker åpningstiden med en time. Det er også tilbakemeldingen fra de fleste barnehagene; at dette er krevende men det går greit så lenge de får ha redusert åpningstid.