Foto: Tom-Egil Jensen.

Barnehageansatte sier de jobber hele dager uten pause

Strenge smitteverntiltak har gjort det vanskelig å presse inn pauser og planleggingstid. – Vi er bare inne i fjerde uka med åpne barnehager, og jeg tror de ansatte er ganske slitne allerede, sier Cecilie Ringnes i Utdanningsforbundet Viken.

Publisert

Smittevernreglene har gjort barnehagehverdagen mer låst for dem som jobber der. Med faste barnegrupper og én voksen per gruppe, melder mange barnehagelærere og tillitsvalgte at det knapt blir mulig å få tatt ut pauser i løpet av dagen.

De ansatte er vant til å være flere voksne sammen som deler på ansvaret, mens nå har de fulle dager med aleneansvar for sin gruppe med tre til seks barn. Da kan spisepauser, toalettbesøk og andre pauser bli en utfordring.

Sykefravær kan velte korthuset

Utdanningsforbundet Trøndelag hadde en undersøkelse ute blant medlemmene etter de første par ukene med åpne barnehager.

– Da fikk vi tilbakemeldinger om at det å få gjennomført pauser og plantid var den største utfordringen. Mange fortalte at de jobbet hele dagen uten mulighet til pause. Det var kanskje en intensjon å legge inn pauser, men det er vanskelig å få til i den nye hverdagen, sier Ann-Kathrin Mulstad, kontaktperson for barnehage i Utdanningsforbundet Trøndelag.

De fikk også signaler om at det var lite tilgang på vikarer ved fravær.

– Da blir det enda mer belastning på dem som er igjen på jobb. Noen frykter at korthuset ramler sammen, hvis det blir sykefravær, sier Mulstad.

Samtidig sier hun det også er en del positive tilbakemeldinger, særlig blant barnehagelærerne som jobber i barnehager med redusert åpningstid hvor de får veldig tett relasjon til de faste, små barnegruppene.

– Vi har fått tilbakemelding om kommuner som velger å ha redusert åpningstid ut mai for å ivareta smittevernet. Og det er positivt. Fagarbeidere og assistenter opplever også at det er positivt at pedagogene er på avdelingen i hele åpningstiden. Dette er jo kjernen i Utdanningsforbundets politikk om bemanning i hele barnehagens åpningstid, sier Mulstad.

Press og slitasje

Mulstad sier de også i Trøndelag ser ytterpunktene i praktiseringen av åpningstid. Flertallet av barnehagene har hatt åpent 7,5-8 timer.

På sosiale medier er det barnehageansatte som forteller om barnehager med lange åpningstider hvor de små gruppestørrelsene praktiseres midt på dagen, mens barnegruppene blandes når bemanningen reduseres tidlig og sent på dagen.

– Vi vet at det har vært ulik praksis for hvordan smittevernveilederen blir lest og tolket, sier Mulstad.

Det er foreløpig for tidlig å si noe om hvordan situasjonen er med fravær og sykemeldinger blant de barnehageansatte.

– Men mange melder om at de er slitne, for de står i et voldsomt press i de timene de er på jobb nå, sier Mulstad.

Mener redusert åpningstid er avgjørende

Også i Utdanningsforbundet Viken får de tilbakemeldinger fra mange barnehagelærere og tillitsvalgte om at det knapt er tid til planlegging og pauser med det smittevernregimet som er innført.

– Det er ganske utfordrende å få dette til å gå opp. Mange sier det har gått rimelig greit, men de melder også fra om at det er veldig slitsomt å ha ansvar alene for en barnegruppe hele dagen, sier Cecilie Ringnes, kontaktperson for barnehage i Utdanningsforbundet Viken.

Hun sier de aller fleste barnehagene har hatt redusert åpningstid, noe som har vært avgjørende for å få det til å fungere.

– Vi er bare inne i fjerde uka med åpne barnehager, og jeg tror de ansatte der ute er ganske slitne allerede. De bretter opp ermene og gjør en enorm innsats. Det er ikke veldig mange barnehager som har fått tilført noe ekstra bemanning. Vikarer er alltid vanskelig å få tak i, og det er ikke noe lettere slik situasjonen er nå, sier Ringnes.

Vil åpningstidene bli lenger med nye regler?

Hun sier de barnehageansatte i tillegg har fått mye av jobben med ekstra renhold, noe som også spiser av den tiden de har.

Hun understreker at barnehagen tross alt skal være et pedagogisk tilbud.

– Barnehagene driver ikke bare tilsyn, de skal drive pedagogisk virksomhet. Og da trenger barnehagelærerne også tid til å planlegge og evaluere, noe de fleste ikke har nå, sier Ringnes.

Hun er spent på hva som skjer med åpningstider og gruppestørrelser etter at den reviderte smittevernveilederen kom. Der åpnes det for noe mer samarbeid på tvers av grupper og noe mindre krav om renhold.

– Jeg er veldig spent på hvor mange som nå går for å kjøre på med lengre åpningstider med de nye retningslinjene, sier Ringnes.

Forskjellige tolkninger av veilederen

Lene Kristin Berglund er kontaktperson for barnehage i Utdanningsforbundet Troms. Hun sier en av de største utfordringene etter gjenåpningen har vært store sprik i hvordan smittevernveilederen blir tolket.

– Det er opp til kommunene selv å bestemme åpningstider, om det tas inn vikarer og ekstra ressurser til mer renhold. Dermed blir det store forskjeller fra kommune til kommune, mellom private og kommunale, og også innad mellom barnehager i samme kommune, sier Berglund.

Også i Troms er det mange barnehagelærere som melder om mangel på planleggingstid og pauser.

– Noen kommuner har 6,5 timers åpningstid og ansatte som er positive fordi ting fungerer. Andre steder har de lang åpningstid, noe som gjør at det er vanskelig å organisere og med mange som må jobbe mye overtid, sier Berglund.

Nå er de spente på om den reviderte smittevernveilederen kan gi litt mer forutsigbarhet for de ansatte.

– Det rapporteres fra barnehager at slik som det har vært til nå, klarer ikke de ansatte å planlegge for annet enn for de neste dagene. Noe mer er ikke mulig. Det er så mye logistikk som skal fungere, sier Berglund.

Powered by Labrador CMS