Fører tilsyn med Stjørdal kommune etter skolekutt

Stjørdal kommune må redegjøre for manglende spesialundervisning og brudd på lærernorm. – En kommune kan ikke vedta seg bort fra norsk lov, sier Frode Kvittem hos Statsforvalteren i Trøndelag. 

Publisert Sist oppdatert

– Lovbrudd er ikke noe som kan aksepteres. 

Det sa tillitsvalgt ved Fosslia skole, Marianne Ødegård til Utdanningsnytt i slutten av mai. Da var det demonstrasjon utenfor rådhuset i Stjørdal kommune i Trøndelag. 

Hundrevis av foreldre, lærere og barn hadde møtt opp for å protestere mot skolekuttene i kommunen. Politikernes plan var å bryte lærernormen og i stedet innføre sin egen norm, som tillater flere elever per lærer (se faktaboks). 

Det møtte stor motstand. 

– Det som skremmer oss mest, er kanskje holdningen til lovverket. At vi har både en politisk og en administrativ ledelse som mener det er helt forsvarlig, innafor og greit å bryte loven, sa hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet i Stjørdal, Hilde Merete Øia.

Hilde Merete Øia

Deres opptelling viste at det fra januar 2024 hadde vært rundt 2000 avviksmeldinger på grunn av manglende spesialundervisning. Avvikene henger ofte sammen med at man ikke har budsjett til å sette inn vikarer. 

Og nå reagerer også Statsforvalteren i Trøndelag. 

– Kan ikke vedta seg bort fra norsk lov

Siden februar har de fulgt saken og hatt flere møter med kommunen. Nå har de valgt å åpne tilsyn, skriver Adresseavisen

I et brev til kommunen kommer det frem at Statsforvalteren er bekymret for at skolene i kommunen bryter lærernormen, som er et lovbestemt minstekrav for hvor mange elever det er tillatt å ha per lærer.

«Vi har også mottatt klagesaker om gjennomføring av spesialundervisning, hvor det anføres at enkeltelever ikke har fått oppfylt sine rettigheter, og hvor kommunen begrunner sine svar på klagene med at skolene ikke har mulighet til å leie inn vikar pga. innkjøps- og ansettelsesstopp», skriver Statsforvalteren i brevet. 

Nå vil de ha klarhet i hva som har skapt avviksmeldingene, og hva kommunen gjør for å følge det opp.

Lærernorm og Stjørdalsnorm

  • Normen for lærertetthet sier at det skal være maksimalt 15 elever per lærer på 1.–4. trinn og maksimalt 20 elever per lærer på 5.–10. trinn. 
  • Lærertetthet i ordinær undervisning er særskilt norskopplæring og spesialundervisning utelatt. Norm for lærertetthet gjelder kun offentlige skoler, og private skoler er derfor ikke inkludert i tallene. 
  • Stjørdal har laget sin egen norm, hvor de har justert opp elevmassen for å få budsjettet til å gå opp: 

    1.-4.trinn fra 15 -> 16,9 elever

    5.-7.trinn fra 20 -> 23 elever

    8.-10.trinn fra 20 -> 23 elever


Demonstrasjon utenfor Stjørdal rådhus, torsdag 23. mai.

– Det vi forventer med en henvendelse som den vi har gjort nå, er å få informasjon direkte fra kommunen, og ikke gjennom mediene. Nå vil vi ha en klar og tydelig tilbakemelding på hvordan de vurderer denne situasjonen, sier oppvekstdirektør Frode Kvittem hos Statsforvalteren i Trøndelag til Adresseavisen. 

Han påpeker at en at en kommune ikke kan vedta seg bort fra norsk lov.

I et leserinnlegg i lokalavisa bladet.no, forsvarer derimot kommunaldirektør i Stjørdal, Tor Jakob Reitan, brudd på lærernormen. 

«Høyst forsvarlig»

«Skole må ta sin del av kuttene, og det gjør de nå i likhet med kommunens øvrige sektorer. Jeg må være tydelig her – det er nødvendig at skolene i snitt får 16.9 elever pr lærer på de yngste trinnene i stedet for 15, og 23 elever pr lærer i snitt i stedet for 20 på de øvrige trinnene», skriver Reitan. 

Han argumenterer med at lovkravet bare er ett av flere kriterier for kvalitet i skolen, og at den i en periode må avvikes, fram til økonomien kommer på rett kjøl: 

«Det gir oss det handlingsrommet vi må ha slik at vi kan oppfylle vedtak for de av elevene våre som trenger ekstra støtte, og jeg mener dette er høyst forsvarlig og fornuftig ut ifra dagens situasjon.», skriver han.

© Utdanningsnytt

Powered by Labrador CMS